اهمیت مخاطب شناسی در استراتژی محتوا

هدف بازاریابی محتوا، برای یک کالا یا سرویس خاصی محتوا تولید کنید، باید اول از همه به این توجه کنید که «مخاطب شما کیست». درک و شناخت مخاطبان و هدف گذاری روی آن ها، برای موفقیت سازمان و بازاریابی محتوا بسیار ضروری است.

وقتی می خواهید با هدف بازاریابی محتوا، برای یک کالا یا سرویس خاصی محتوا تولید کنید، باید اول از همه به این توجه کنید که «مخاطب شما کیست». درک و شناخت مخاطبان و هدف گذاری روی آن ها، برای موفقیت سازمان و بازاریابی محتوا بسیار ضروری است.
بنابراین، مخاطبان هدف را شناسایی کنید. سعی کنید به درک کاملی از آن ها دست یابید. درباره آن ها تحقیق کنید و کشف کنید که دقیقا چه نوع محتوایی را مطالبه می کنند.

تولید محتوا برای «مخاطبان هدف»، احتمالا شما را مجاب خواهد کرد که «محتوای پربار یا فوق متمرکز» تولید کنید. تولید این محتوا، به معنای تولید «سود» است. این نوع محتوا، مشتریان کانونی را جذب می کند؛ مشتریان کانونی، مشتریان و مخاطبانی اند که نیروی خود را روی موضوع یا کالایی خاص متمرکز کرده اند.

در بازاریابی تولید محتوا، بعضی مواقع ممکن است یک تجارت کوچک و محدود را به بازاری بزرگ ترجیح دهید؛ تجارتی که برای تولید هر محتوایی، انتظارات و باید های خودش را دارد. برای نمونه، ممکن است جامعه هدف برای محتواهای شما، مردان ۲۵ تا ۴۵ سال باشند؛ و در میان آن ها نیز، افرادی با ویژگی های شخصیتی گوناگون (از نظر تحصیلات، سطح فرهنگ، وضعیت اقتصادی) وجود داشته باشند. همین ویژگی ها در چگونگی عکس العمل آن ها به هر محتوایی می تواند تاثیرگذار باشد.

برای نمونه، یک محتوا با زبانی ساده و ساختاری بسیار ابتدایی، می تواند مخاطبان جوان تر با تحصیلات پایین تر را جذب کند، در حالی که همان محتوا، ممکن است مخاطبانی با تحصیلات بالاتر و سال ها تجربه را اقناع نکند. بنابراین، بهترین شانس شما برای موفقیت در بازاریابی محتوا، این است که محتواهایی متعدد، با کیفیت های گوناگون برای مخاطبانی با ویژگی های مختلف تولید کنید؛ محتواهایی که همه آن ها، در نهایت پیامی واحد را منتقل کنند. پیامی که برای هر تیپ شخصیتی، مطابق با نیازها و خواسته هایش، جذابیتی داشته باشد و آن ها را اقناع کند.