۱۰ نقش و مهارت رهبری که باید در دوران دانشگاه کسب کنید

دوران دانشجویی فرصت بسیار مناسبی برای یادگیری نقش رهبری در طول دوران تحصیل است و می توانید تجربه با ارزشی را در طی این سال ها کسب کنید. افراد می توانند نقش های رهبری را در طول دوران دانشگاه یاد بگیرند تا در حرفه شغلی آینده نیز موفق باشند

دوران دانشجویی فرصت بسیار مناسبی برای یادگیری نقش رهبری در طول دوران تحصیل است و می توانید تجربه با ارزشی را در طی این سال ها کسب کنید. افراد می توانند نقش های رهبری را در طول دوران دانشگاه یاد بگیرند تا در حرفه شغلی آینده نیز موفق باشند.

 

۱٫کسب اعتماد به نفس

دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی رهبران موفقی در زمینه شغلی خود می شوند، معمولا در طول دوران تحصیلی نیز موقعیت های را در دانشگاه کسب می کنند. اگر استعداد شما توسط دیگران شناخته شود، زمینه توانمندی تان نیز بیشتر می شود و می توانید از عهده نقش های دیگر نیز بر بیایید. شما در این دوران می توانید اعتماد به نفس خودتان را زیاد کنید و مهارت های رهبری خود را افزایش دهید. به عنوان مثال نقش هایی مانند سردبیری مجله علمی، نماینده انجمن ها از این جمله فرصت ها هستند.

 

۲٫توسعه مهارت های ارتباطی

یکی از مهارت های اصلی و مورد نیاز، صحبت و ارائه مطالب در حضور جمع است. به عنوان دانشجو، می توانید در نقش هایی که در طول دانشگاه بر عهده گرفته اید، این مهارت را بهبود دهید. به عنوان مثال با عضویت در انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی و یا ارائه مطالب در کلاس های سمینار، این مهارت را در خود تقویت کنید. همچنین می توانید در مناسبت های دانشگاهی مانند جشن دانشجویان جدید الورود برای آنها صحبت کنید.

 

۳٫پذیرش مسئولیت ها

دانشجویانی که معمولا در آینده شغلی نقش های رهبری را به دست می آورند، در طول دوران تحصیل نیز تنها مسئولیت کارهای خود را برعهده ندارند، بلکه مسئولیت های بیشتری نیز می گیرند. رهبران خوب نه تنها از انجام شدن کارها اطمینان حاصل می کنند، بلکه همه توان خود را بکار می بندند تا افراد گروه ها نیز در انجام کارها مشارکت کرده و وظایف خود را به نحوه احسن انجام دهند. حتی اگر عضوی از گروه باعث شود که کار نیمه تمام بماند، با تدبیر و راهکار آن را حل می کنند. بنابراین بهترین فرصت برای کسب تجربه و خطا و اشتباه دوران دانشجویی است. زیرا مسئولیت پذیری هر کس مشخص می کند که تا چه اندازه می توان به او اتکا نمود.

 

۴٫مهارت مذاکره

بسیاری از دانشجویانی که کار گروهی انجام می دهند، ممکن است در رسیدن به منافع نیز با همدیگر رقابت کنند. دانشجویان رهبر در این مواقع اولویت های خود را تعیین می کنند و در صورت لزوم با طرف مقابل مصالحه می کنند. موفقیت زمانی به دست می آید که یکپارچگی در انجام پروژه حفظ شود و هر کسی توانمندی و ارزش خود را در تیم حس کند.

 

۵٫ایجاد شبکه سازی

دانشجویان رهبر، ارتباطات بیشتری در مقایسه با سایر دانشجویان برقرار می کنند. این زمینه باعث می شود که شبکه های ارتباطی بیشتری با کارکنان دانشگاه، استادان و یا با دانشجویان سایر دانشگاه ها برقرار کنند. این شبکه سازی باعث می شود که افراد ارتباطات حرفه ای خود را بیشتر کنند.

 

۶٫کسب مهارت های مدیریتی

هر چه افراد مهارت های بیشتری کسب کنند، پیش زمینه رهبری آنها نیز تقویت می شود. دانشگاه فرصت خوبی برای افزایش مهارت های مدیریت است. مانند برنامه ریزی برای اهداف عملیاتی، مدیریت مالی و اولویت بندی کارها و کسب تجربه در انجام وظایف اجرایی. تمرین این وظایف می تواند افراد را برای برعهده گرفتن وظایف شغلی آینده آماده کند.

 

۷٫کسب مهارت های حل مسئله

معمولا دانشجویان در کنار الزامات و وظایف درسی، مسئولیت های شخصی و زندگی را نیز برعهده می گیرند. این جنبه می تواند باعث افزایش مهارت قدرت حل مسئله افراد شود. تجربه بیشتر در این زمینه نیز افراد را برای عهده دار شدن وظایف شغلی و زندگی آینده، آماده تر می کند.

 

۸٫کشف استعدادهای جدید

با توجه به این که برعهده گرفتن مسئولیت باعث می شود که نقطه اتکایی برای دیگران باشید، هم زمان زمینه های بیشتری از استعدادتان برای افراد مشخص می شود. با انجام وظایف جدید بیشتر به مهارت های خود پی می برید. در واقع ممکن است با برعهده گرفتن نقش رهبر گروه، کارهای حسابداری و مدیریت مالی را انجام دهید، در نتیجه استعدادهای بیشتری از خودتان را کشف کنید.

 

۹٫شناخته تر شدن

دانشجویان رهبر معمولا در میان گروه ها و سایر دانشجویان شناخته شده هستند. اگر این افراد در زمینه فعالیت هایی که دارند، موفق باشند، دیگران آنها را راحت تر به عنوان رهبر قبول می کنند. این موضوع در شغل آینده شما نیز تاثیر گذار است و زودتر برای کارفرمایان شناخته می شوید. رهبران معمولا در دوران تحصیل نیز مسئولیت هایی را داشته اند و این موضوع آنها را از دیگر دانشجویان متمایز می کند.

 

۱۰٫افزایش رزومه حرفه ای

کارفرمایان مسئولیت هایی افراد در طول دوران تحصیلی را در نظر می گیرند. آنها این موضوع را در نظر می گیرند که افرادی که در حین تحصیل مسئولیت های اجرایی داشته اند، تجربه بیشتری نیز کسب کرده اند. با این کار شما می توانید توجه کارفرما را به رزومه خود جلب کنید. همچنین مهارت های قبلی شما که به واسطه نقش رهبری در دوران تحصیلی شکل گرفته، به انجام بهتر مصاحبه شغلی شما کمک می کند.