همه چیز درباره روز ارتباطات و روابط عمومی

بهترین اس ام اس های تبریک روز ارتباطات و فناوری را برایتان جمع آوری کرده ایم که میتوانید به افراد فعال دراین حوزه تبریک بگویید. ۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.سال ها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه […]

بهترین اس ام اس های تبریک روز ارتباطات و فناوری را برایتان جمع آوری کرده ایم که میتوانید به افراد فعال دراین حوزه تبریک بگویید. ۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی درایران گرامی باد.سال ها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. ۲۷ اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است، بعنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید.

این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم مرور کنیم.امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی بعنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

بنا بر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است ودر واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات ودر دورانی که اطلاع‌ رسانی در همه ی عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی بعنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند بهمین دلیل توجه ویژه به روابط عمومی، بعنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است.

انچه اهمیت دارد این است که کار روابط عمومی تسهیل و خدمت به مدیریت است نه مدیر. برای آنکه محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع برای کل سازمان است نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی قرار گرفته است. بنابر این باید به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. دراین صورت است که روابط عمومی میتواند در سازمان موفق عمل کند.

نظام های تعاونی نمیتوانند نسبت به تحولات ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی بی تفاوت باشدو رشد تعاونی ها نیز در گرو راهکار هایی است که یکی از این راهکار ها حضوری موثر و توانمند در جوامع اطلاعاتی و دسترسی به حجم وسیعی از این اطلاعات است.

این دسترسی در قالب روابط عمومی ها و ابزار های ارتباطی امکانپذیر است که می تواند به شکلی جامع این حضور را برجسته سازد. اما چگونگی این حضور نیز بدون داشتن پشتوانه های علمی محقق نخواهد شد.

بهرحال نگاه حاضر به روابط عمومی و جایگاه روابط عمومی در کشور با اجرایی شدن این توجهات میتواند گام‌های بلندی را در حرکت روبه رشد نظام ارتباطی و روابط عمومی درکشور بردارد و این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه و مرتبه و منزلت واقعی خویش قرار دهد. در واقع می توان گفت روزملی ارتباطات و روابط عمومی میتواند نقطه عطفی را در توسعه و تحول واحدهای روابط عمومی در ایران ایجاد نماید.

متن پیامک روز روابط عمومی
وقتی همه ی آرام روی صندلی هایشان به چیزی جز برنامه ها توجهی ندارند، قلب توست که با سرعتی مضاعف در سینه می‌تپد و نگران لحظه لحظه اجرای برنامه هستی. و وقتی همه ی در حال ترک محل برگزاری برنامه هستند، این تو هستی که در ذهنت نقاط ضعف را یادآوری میکنی و بعد از همه ی تلاش ها نگران کارت…

سال ها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. ۲۷ اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است، بعنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید.این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را بعنوان هنر هشتم مرور کنیم.

امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی بعنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.

بنا بر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است ودر واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است.

تعریف روابط عمومی
اصطلاح روابط عمومی، ترجمه واژه انگلیسی open Relations برای اولین بار در ایالات امریکا در اتحادیه راه آهن بکار برده شد ودر ایران اولین بار در شرکت نفت بکار رفته و دفتری در آن شرکت ایجاد شد. روابط عمومی را در زبان عربی «العلاقات العامه» ترجمه کرده اند. تعاریف گوناگونی از روابط عمومی از سوی صاحبنظران،

کارشناسان و مؤلفان کتاب های این رشته بیان شده است از جمله: رکس هارلو از پیشقدمان روابط عمومی در جهان می‌گوید: روابط عمومی دانشی است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند، بر مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم و پشتیبانی کسانی راکه برای توسعه اهمیت دارد، به دست آورند.

دراین باره انجمن روابط عمومی کشور آلمان میگوید: روابط عمومی، تلاش آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت متقابل با عموم، براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر، میسر است.

انجمن جهانی روابط عمومی نیز گفته: روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است و عملی ممتد، مداوم و طرح ریزی شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی راکه با انها سرو کار دارند، به دست آورند.

۳- تاریخچه روابط عمومی از ابتدای تاریخ بشر تا کنون همواره افراد هوشمندی بوده اند، که این شناخت را در جهت ارتقای خود با دیگران بکار گرفته اند و نوعی روابط عمومی را در کارهایشان اعمال کرده اند. در تمامی دوره های دموکراسی از جمله از جمهوری روم گرفته تا نظام کنونی، رساله ها، مقاله ها، سخنرانی ها و دیگر قالب های خطابه به قصد سلطه به افکار عمومی بکار گرفته شده اند.

البته کشور ها و نهاد های غیر دموکراتیک هم، این ابزار ها رابه خدمت گرفته اند، اما در جاییکه امکان بحث و انتقاد وجود ندارد، امکان تعالی به سوی گفت و شنود نیز که ما آنرا وظیفه روابط عمومی در مسئولانه ترین و جامع ترین شکل اجتماعی اش مرتبط میدانیم، نمیتواند وجود داشته باشد.

بطور مسلم فعالیت های روابط عمومی همیشه دو طرفه است اما در جامعه دموکراتیک افراد درتغییر، تفسیر و بحث درباره پیام هایی که دریافت می دارند، آزادانه می توانند درصورت تمایل با پیام های دریافتی مخالفت کرده و عکس العمل دلخواه خودرا نشان دهد.

نحوه بسیار خوب آن استفاده از مهارت های روابط عمومی برای پیش بردن در دموکراسی جریان انقلاب آمریکاست «توماس پین و ساموئل آرانه» دو تن از مبلغان بزرگ نویسندگان، سخنرانان، مناظره گران و سازمان دهندگان این انقلاب بودند.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی | همه چیز درباره روز ارتباطات و روابط عمومی

برای توجه افکار عمومی حتی وقایع و مراسم جدیدی را خلق کردند. تکیه انگلیسی ها به قدرت و برتری نظامشان، نادیده گرفتن افکار عمومی و عدم مقابله با انقلابیون عواملی بودند که به این مبلغان کمک کرد. در پیش بردن جنبش های اجتماعی و نهضت های اجتماعی و نهضت های اصلاح طلبانه قرن ۱۹ یکی از معروف ترین آن نهضت گرد آوری اعانه و بسیج افکار عمومی و القای بردگی سیاه پوستان بود.

بعد از دهه ۱۹۳۰ در بنگاه های تبلیغاتی پررونق هالیوود که به کمال خود رسید، در شیوه زندگی آمریکایی که به تدریج مدیران اقتصادی گسترده تری رابه فعالیت های روابط عمومی عرضه داشت، دگرگونی هایی رخ داد که گرایش عمده اجتماعی در قرن ۱۹ «صنعتی شدن، شهرنشینی و نوسازی» با تکامل پیشرفت روابط عمومی، پیوند تنگاتنگ داشته است.

می توان گفت، اصطکاک ناشی از مقابله یغماگران و روزنامه نگاران افشاگر موجب ایجاد جرقه ای شد که روابط عمومی نوین را پدید آورد و مردم فهمیدند که قدرت اعتراض به عملیات استثمار گرایانه تجاری را دارند. روابط عمومی به مفهوم یک حرفه، در قرن بیستم در کشور آمریکا به وجود آمد با عنوان دفتر تبلیغاتPublicity Bureau یا دفتر مطبوعات Press Bureau نامیده شد. پس از انقلاب صنعتی و پیشرفت صنعت و تکنولوژی،

منجر به ایجاد دفاتر روابط عمومی به خاطر نیاز به آگاه سازی و ایجاد برقراری ارتباط شد. پس ازآن اولین شرکت روابط عمومی توسط «Ivy Ledbetter Lee» خبرنگار روزنامه «New York World» در شهر نیویورک تأسیس شد. با آغاز قرن بیستم، فعالیت ها و راهبردهایی برای پیش بردن امور اتخاذ شد.

از تغییرات اجتماعی گرفته تا سرگرمی که بعنوان بخشی از مفهوم جامع روابط عمومی به حساب می‌آید. در جنگ جهانی اول با وارد شدن ایالات امریکا به جنگ،متخصصان روابط عمومی فعالیت های گسترده ای را شروع کردند، به طوریکه روزنامه نیویورک تایمز، این جنگ را اولین جنگ «آژانس های مطبوعاتی» لقب داد.

بعد از جنگ جهانی اول رونق اقتصادی در کشور آمریکا موجب توسعه پژوهش بازار و راهبردهای پیچیده تری برای آموزش مصرف کنندگان در تمیزکالا ها شد. «لی و برینز» و دیگران دراین دوران روابط عمومی را رسماً بعنوان یک شغل مطرح کردند

و خودرا رسماً مشاوران روابط عمومی خواندند. درسال ۱۹۲۹ به لحاظ رکود اقتصادی، بازار بورس شکست خورد، پیامد های آن انگیزه های مورد نیاز روابط عمومی را برای این‌که از آوازه گری و انتشارات صرف فراتر رود و یک ارتباط متقابل راستین میان کسب و کار و مخاطب بر قرار کند، پدید آورد.

روزولت رئیس جمهوری اسبق کشور آمریکا در برنامه های خود به یک روابط عمومی قوی نیاز داشت. بویژه این‌که دولت نیز به این نتیجه رسیده بود، که برای تقویت سیاست خود باید از روشهای روابط عمومی بهره برداری کند.

در طول جنگ جهانی دوم، یک اداره بزرگ به نام اداره اطلاعات جنگ تشکیل شد. این اداره محل آموزش های مهمی برای دست اندرکاران روابط عمومی سال های بعد شد. این اداره تنها به خاطر گستردگی رشد، موجب شد که فنون و روشهای روابط عمومی در ابعاد وسیع تری شناخته شود و مفهوم روابط عمومی در بین سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد.

در اواسط ۱۹۵۰ در قلمرو روابط عمومی، پیشرفت های فوق العاده ای صورت گرفت. فنون و روشهای آن دربخش غیر انتفاعی، بیش از این مؤسسات را در شناساندن خدمتشان به مردم و گرد آوری کمک های مالی حمایت کرد.

روابط عمومی، در زمینه سیاسی نیز روز به روز به صورت ابزار مهمی در آمد و به نامزدهای انتخاباتی در ایالات امریکا کمک کرد، «راچه» مدرس روابط عمومی ایالات امریکا بر آن شد که روابط عمومی در پاسخ به مسائل پیچیده گسترش یافته و به صورت یک حرفه در آید.

در جهان مملو از پیام های گوناگون ودر هم تنیده، به کسی نیاز است که این پیام ها را تفسیر و طبقه بندی کند و رابط میان گروه هایی باشد که زبان و ارزش های مختلفی دارند و سرانجام تعامل عملکرد روابط عمومی عنصری نامیده شد که گذار به سوی «سرمایه داری رفاه» در قرن بیستم را یاری کند.

در چنین اوضاع، روابط عمومی در مقام یک «وظیفه مدیریت» پدیدار شد، وظیفه ای که به نحوی بی بدیل صلاحیت آنرا دارد،که میان مخاطبان گوناگون جامعه پیشرفته ما از حق اظهارنظر برخوردار شده اند.

۴- فرد در روابط عمومی «استعداد، دانش، تجربه، سازمان و اخلاق» کسیکه روابط عمومی را بعنوان یک شغل انتخاب میکند و مسئولیت انجام وظایفی را دراین حرفه می پذیرد، باید بعنوان یک حرفه به آن نگاه کند و سعی کند مهارت ها و تخصص های آنرا فرا گیرد و آینده شغلی و پیشرفت اجتماعی خودرا براساس آن برنامه ریزی کند.

باید استعداد، آمادگی، ظرافت، تناسب و توانایی فردی، علاقه، اندیشه زایا یا اندیشه خلاق، انگیزه پیشرفت، شهامت و شجاعت داشته باشد، همچنین قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیط کار اصول و فلسفه سازمان رابه خوبی بشناسد.

حساس و پر مسئولیت، هوش و زیرکی از خصوصیات فردی است که در روابط عمومی مشغول بکار است. ۵- وظایف روابط عمومی اعمال مدیریت شایسته در جامعه، در درون شبکه های ارتباطی گسترده نیاز به اطلاعات و آگاهی های متقن، به روز،واقعی و کارآمد از جامعه دارد.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی | همه چیز درباره روز ارتباطات و روابط عمومی

دستیابی به چنین اطلاعات و آگاهی ها نیاز به روابط عمومی قوی و پایدار را محرز می‌کند. از عمده وظایف روابط عمومی می توان به این موارد اشاره کرد: مطلع کردن و خبر دادن ترغیب، تشویق، ترویج و تبلیغ انجام تحقیقات اجتماعی و افکار سنجی و پیوند آن به منابع سازمان و عموم مردم هماهنگی موارد نیاز سازمان برقراری ارتباط با فرد، گروه، عموم و سازمان ها به نحوی که برای آن مؤسسه یا سازمان اهمیت دارد

یا در آینده خواهد داشت. متصدیان روابط عمومی، باید ضمن آشنایی با عناصر و اجزای تشکیل دهنده ارتباط یعنی معنی و مفهوم انواع ارتباط از نظر سمبل، کلامی و غیر کلامی، بطور کامل از جریان ارتباطی در تبیین اهداف و استمرار و پایداری وظایفشان شناحت کافی داشته باشند.

از جمله مدل ارتباطی که توسط «هارولد سول» دانشمند علوم اجتماعی ایالات امریکا معرفی شده عبارتند از: چه کسی «منبع» چه میگوید. «پیام» به چه کسی «مخاطب» از چه راهی «رسانه یا حامل» و با چه تأثیری «عکس العمل» آشنایی داشته باشد.

از آنجایی که روانشناسان اجتماعی معتقدند، تنها درصد کمی از مردم در برابر پیام جدید فعال، جست وجوگر و پذیرا هستند و بیشتر افراد با بی تفاوتی از کنار پیام هایی که نشر می‌یابد، می گذرند و تنها با پیام هایی که بشدت با سرنوشت مادی و معنوی آن ها بستگی پیدا می‌کند و تأثیر عمیق در حیات اجتماعی، اقتصادی و روانی انها به جا می‌گذارد توجه اکثریت جامعه رابه خود جلب میکند.

مدیران سازمانها، همواره از مسئولان روابط عمومی میخواهند تا افکار عمومی موجود را برای انها محاسبه کرده توزیع دهند و یا در موارد نیاز افکار عمومی مساعد ایجاد کنند و یا افکار عمومی منفی را چنانچه وجوددارد، تغییر دهند شناخت افکار عمومی نحوه شکل گرفتن و راه های تغییر آن برای مسئولان روابط عمومی دارای اهمیت است. زیرا آنان را قادر می سازد با موفقیت تغییرات لازم را در افکار عمومی ایجاد کنند. روابط عمومی ها روشهای گوناگونی رابه خدمت می گیرند،

تا در جریان افکار عمومی سازمان خود باشند، ضمناً آنرا هدایت کنند که پاره ای از انها ساده و پاره ای دیگر پیچیده هستند. در حرفه روابط عمومی و ارتباطات، منظور، تبلیغ به کارگیری فن، ترغیب، تشویق و استفاده صحیح و مؤثر از همه ی تکنیک های ارتباطی، جمعی، فردی و گروهی است. ۶- اصول روابط عمومی اقدامات و فعالیت هایی که از سوی روابط عمومی انجام می گیرد به ۲ دسته تقسیم می‌شوند: نخست،

فعالیت هایی که از قبل پیشبینی و برنامه ریزی شده و با بررسی طرح های اجرایی با آمادگی به اجرا در می‌آیند. دسته دوم، آن سری از فعالیت ها و اقدامات اجرایی است که بنا به نیاز و براساس مصلحت روز، ضرورت اجرای آن وجوددارد در اجرای هر برنامه کلی، عمومی، یا جزئی و مقطعی روابط عمومی ها چهار مرحله وجوددارد که طی صحیح و منظم این مراحل، موفقیت اقدامات روابط عمومی ها، را تضمین میکند

و از آغاز تا پایان یک چرخه «سیکل بسته» را تشکیل می‌دهد: «تحقیق، تهیه برنامه، ارتباط، محاسبه» در حقیقت طبیعت تشکیل روابط عمومی بعلت اقتضای مبرم زمان، برای راهنمایی و رهبری افکار عمومی است.

میدان وسیع و امکانات ارتباطی متعددی در معرض مسئولان روابط عمومی قرار دارد که می توان مؤثرترین و کارآمدترین آن ها را در موارد لزوم به خدمت در آورد، این امکانات و اقدامات بنا به طبیعت و ماهیت دریافت انها، از سوی مخاطبان به سه دسته تقسیم شده اند:

تاکتیک نوشتاری «Written Tactics» تاکتیک گفتاری «Spoken Tactics» تاکتیک بصری یا دیداری «Visual Tactics» در بین وسایل و امکانات روابط عمومی، تاکتیک نوشتاری از همه ی متداول تر و مهمتر است. مثل: اطلاعیه خبری، نشست خبری، مهمانی و مسافرت های مطبوعاتی، گفت و گو ها و اداره جلسه ها.

عصر جدید، شاید انتقال دیدگاه های مدیران به فراسوی سازمان ها باشد، اگر در زمان «تیلور» پدر مدیریت علمی، توصیه به مدیران، این بود که سازمان هایشان را بهره ور نگه دارند و اگر در مکتب روابط انسانی، مدیران به ارضای نیازهای روحی و روانی کارکنان تشویق میشدند،

الان الزام و موقعیت جامعه، مدیران را متوجه محیط های خارج از سازمان هایشان ساخته است و وسایل محیطی را در دستور کار مدیران قرار می‌دهد و توصیه می‌کند، باید تفکرات محدود و جزء نگر را کنار گذاشته و اندیشه ای قوی دراین باره پیدا کنند.

این تحقق، به مسئولیت اجتماعی منجر نخواهد شد، مگر این‌که در راه تحقق آن مهارت ها و تخصص دراین زمینه به صورت فعال بکار گرفته شود، لذا روابط عمومی ها، موظف به فراهم آوردن تسهیلاتی برای حضور و تماس مردم، با نهاد مربوطه از طریق مختلف هستند.

همچنین خارج از مسائل و مشکلات مردم نسبت به سایر مراکز بویژه مراکز هم سنخ نهاد مربوطه آگاهی داشته باشند و ضرورتاً اقدام به تشکیل جلسات کوچکتری با ترکیب مسئولان نهادهای هم سنخ کنند. الان مردم هوشمند و پویای جامعه در سازمان های دولتی و خارج از دستگاه های دولتی، درباره ضرورت وجود یک«واسطه و رابطه» میان دولت و مردم توافق نظر دارند، تا مردم و دولت تبادل نظر داشته باشند.

۷- ارتباط کاربردی روابط عمومی با وسایل ارتباط جمعی برقراری ارتباط و انتقال پیام ها،هسته مرکزی و کانون اصلی فعالیت های روابط عمومی را تشکیل می‌دهد. مسئولان روابط عمومی باید به خوبی وسایل و کانال های ارتباطی موجود در جامعه را بشناسند و نسبت به کارکرد های انها آگاهی کامل داشته باشند.

چرا که هنگامیکه نیاز ارتباطی احساس شد به خوبی بتوانند تصمیم بگیرند، که کانال یا کانال های موجود در جامعه رابه کار گیرند. همه ی مسئولان روابط عمومی که مسئولیت ارتباط با وسایل ارتباطی رابه عهده دارند، باید به این اصل مهم و کلی واین واقعیت واقف باشند و آنرا در فعالیت ارتباطی خود بعنوان محور اصلی درنظر بگیرند،

در برخورد با خبر نباید به صورت انفعالی عمل کنند و منتظر نشوند تا با پیش آمدن رویدادی خبر آنرا تهیه کنند، بلکه هنگامیکه لازم بود خبر را بیافرینند، مبتنی بر صحت و دقت باشد، برحسب تشخیص و خط مشی سازمان می توانند، با مسئولان برنامه های مورد توجه خود ارتباط داشته و با آنان همکاری مقتضی داشته باشند.

۸- آشنایی دست اندرکاران روابط عمومی با قانون به خاطر این‌که مسئولان روابط عمومی بتوانند، وظایف خودرا بدون مواجه شدن با مشکلات و بر خورد با قوانین انجام دهند باید با آیین نامه های اجرایی و مقررات دولتی که به خوبی با کار انها در ارتباط است، آشنا باشند.

آثار تبعی و تأثیرات سوء کارهای خلاف قانون و مقررات مسئولان روابط عمومی به ۲ دلیل گسترده بوده و خبر ناشی ازآن در سرنوشت سازمان و … بسیارجدی خواهد بود. این دلایل عبارتند از: مردم، سازمان ها و مقام های دولتی، عموماً گفته و نوشته های مسئولان روابط عمومی را در حقیقت نظر سازمان مربوطه می شناسند، در نتیجه هر لغزش و اقدام خلاف قانون آن ها رابه حساب مدیران مؤسسه و سازمان می گذارند.

طبیعت کارهای روابط عمومی طوری است که نتیجه آن در معرض افکار عمومی قرار گرفته و به آگاهی شمار زیادی از مردم می‌رسد، چنانچه خطا و عمل خلاف قانون از مسئولان روابط عمومی سربزند به سرعت، همگان به صورت زیادی ازآن مطلع شده و اعتبار و صلاحیت مدیران آن سازمان رابه زیر سؤال می‌برند.

دراین باره مواردی که باید به آن حساس بودو مورد دقت قرار گیرد، عبارتند از: تهمت و افترا در ارتباط گفتاری حفظ حقوق کارمندان و کارگران سازمان یا مؤسسه عکس های خبری و حقوق مربوطه صاحبان ایده و ابتکار و حقوق آن ها حقوق نویسندگان و آثار هنری حقوق مربوط به عکس های حرفه ای آرم و علایم تجاری مربوطه اقدامات ایمنی در جلسات، بازدید ها و سفر ها لازم به اشاره است،

بخش حقوقی سازمان ها موظف هستند کارکنان روابط عمومی را نسبت به آثار و تبعات حقوق اقداماتشان آموزش دهند بخاطر این‌که مسئولان روابط عمومی مسئول حفظ حقوق مؤسسه در برابر وسایل ارتباطی و افکار عمومی هستند، در نتیجه همکاری و هماهنگی این ۲ بخش موردنیاز مدیریت هاست.

۹- روابط عمومی در ایران ۱ در ابتدا واحدهایی تشکیل شدند که عموما به انتشار اخبار در مطبوعات، تهیه بریده جراید، تنظیم آگهی ها، فراهم کردن گردهمایی ها و انجام سخنرانی ها و فعالیت های مشابه می پرداختند و مسئولین این ادارات بیشتر از نویسندگان و شعرا و خطبا انتخاب می‌شدند.

وزارتخانه ها،نهاد ها، تشکیلات و تاسیساتی که پس از مشروطیت به وجود آمدند در برابر مجلس، مطبوعات، مردم و افکار عمومی مسئول پاسخگو بودند. مدیران و مسئولان آن ها برای ادامه کار نیاز داشتند تا با مردم ارتباط دو جانبه برقرار کنند و به اطلاع دادن و آگاه کردن آنان بپردازند، به حرف هایشان گوش دهند و به اقناع و ترغیب و تبلیغ برای آن ها مبادرت ورزند.

این روند تا آنجا ادامه یافت که از اوایل قرن حاضر «دهه دوم قرن بیستم» در تشکیلات وزارتخانه های ایران اداره، دفتر یا واحدی به نام «دفتر تشکیلات» پدید آمد که بعداً «دفتر انتشارات و اطلاعات» و پس از جنگ اول جهانی «دفتر انتشارات و مطبوعات» و یا «دفتر انتشارات و تبلیغات» نام گرفت.

روابط عمومی در ایران قبل از انقلاب، در شرکت نفت پا گرفت. انچه ما اکنون بعنوان روابط عمومی، چه از نظر اصطلاح و چه از نظر حرفه ی روابط عمومی باز می شناسیم، برای اولین بار در شرکت نفت ایران پدیدار گشته است.

در شرکت سابق نفت ایران وانگلیس تا سال ۱۳۳۰ یک دفتر اطلاعات و مطبوعات وجود داشت و این دفتر رابط بین این شرکت و مطبوعات بود. پس از ملی شدن صنعت نفت، دفتری تحت همان عنوان در شرکت ملی نفت ایران تشکیل گردید و عنوان همین دفتر بود که بعداً به روابط عمومی تبدیل شد.

از اواسط دهه ی چهل، دو واقعه موجب اشتهار و رسمیت یافتن روابط عمومی شد. ابتدا سازمان امور اداری و استخدامی کشور روابط عمومی را در طرح ها و برنامه های تشکیلاتی خود برای سازمان های دولتی منظور و ملحوظ نمود و دیگر تاسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و گشایش رشته روابط عمومی بود که این دو رخداد موجب رسمیت یافتن دفاتر و واحدهای روابط عمومی در تشکیلات اداری سازمان های مختلف کشور و اشتهار و عمومیت این عنوان شد

و امور جاری روابط عمومی ها، با تهیه و تدارک ابزار فنی و هنری جدید، جدی‌تر دنبال گردید و طولی نکشید که کارایی ها و نفس وجودی انها در همه ی جا بعنوان یک ضرورت احساس شد. اولین همایش روابط عمومی در ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۳ در آبادان و دومین همایش در ۱۳ مهر ۱۳۴۴ در کرمانشاه برگزار شد. پس از تشکیل واحدهای روابط عمومی در ایران، نیاز به آموزش مسئولان روابط عمومی و کارمندان این واحد ها احساس شد.

اولین بار تشکیل کلاس های کوتاه مدت آموزش روابط عمومی در وزارت اطلاعات و جهان گردی سابق شکل گرفت و پاره ای از وزارتخانه ها مثل، امور خارجه آموزش آن رابه کارمندان و وابستگان خود در اکثر کشور های خارج رأساً با تشکیلدوره های کوتاه مدت شکل دادند.

درسال ۱۳۴۵ مطالعاتی درباره تشکیل دانشکده روابط عمومی صورت گرفت ودر سال ۱۳۴۶ منجر به تشکیل مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی شد. پس از انقلاب اسلامی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در رشته کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات بجای رشته روابط عمومی پدید آمد.

۹-۱- کتاب شناسی روابط عمومی در زمینه روابط عمومی تا کنون چند کتاب انتشار یافته است که به عده ای از آن ها اشاره می شود: روابط عمومی، نوشته علی اکبر دیباج. مدیریت روابط عمومی، نوشته پزشک حمید نطقی. روابط عمومی، نوشته پزشک رضا امینی.

چگونه روابط عمومی کنیم، نوشته مسعود برزین و تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات نوشته علی میر سعید قاضی. ۹-۲- روابط عمومی پس از انقلاب اسلامی پس از انقلاب اسلامی، دفاتر عمومی به جهت نیاز و ضرورت و اطلاع رسانی و جبران کمبود فعالیت تبلیغاتی، دست اندرکاران را واداشت تا برای تجدید حیات و فعال کردن روابط عمومی ها، اقدام هایی رابه اجرا در آورند.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی | همه چیز درباره روز ارتباطات و روابط عمومی

روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد
اولین همایش دراین باره به همت وزارت ارشاد اسلامی در چهارم شهریور ۱۳۶۳ با شرکت رؤسای روابط عمومی واحد های دولتی به مدت سه روز برگزار شد. دراین همایش با تشکیل کمیسیون هایی، هدف و جایگاه، اصول وظایف روابط عمومی را تدوین و به این همایش پیشنهاد کرد.

۹-۳- عوامل روابط عمومی مؤثر در کشور وجود روابط عمومی مؤثر و کارا در هر کشوری، بستگی به برداشت و اطلاع همگانی از جمله مدیران سازمان ها از روابط عمومی، میزان مهارت تجزیه و تحلیل و تسلط تخصصی مسئولان روابط عمومی، کیفیت رابطه بین رسانه های همگانی با روابط عمومی دارد.

۹-۴- انجمن روابط عمومی در ایران اولین انجمن روابط عمومی در ایران با کمک و پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران و رئیس روابط عمومی این شرکت، در اسفند ۱۳۴۶ تأسیس شد و به عضویت انجمن جهانی روابط عمومی در آمد که هدف این انجمن شناساندن فلسفه و روح روابط عمومی و تبیین آن در جامعه و بالا بردن ارزش کیفی فعالیت آن ها در زمینه برقراری ارتباط و امکان تبادل تجربیات میان آنهاست.

۱۰- آینده روابط عمومی به تدریج که جامعه پیچیده تر شد و حرفه ها به سوی تخصصی شدن پیش رفت، روابط عمومی نیز با آن گام بر داشت. امروزه در بنگاه های روابط عمومی و ادارات آن درون سازمانی از جمله، بخش های ایجاد شده که به روابط مالی، روابط صنعتی و روابط بین الملل میپردازد. بخش هایی نیز از روابط عمومی که تخصصی شده از قبیل، پژوهش، ارتباطات، سخن پراکنی، نگارش،انتشارات و غیره اختصاص یافته است.

باوجود این تعداد زیادی از بنگاه های عمومی با ادغام در بنگاه های تبلیغات تجاری، استقلال خودرا از دست میدهند. تعداد زیادی از ادارات روابط عمومی درون سازمانی از طریق قطع رابطه سنتی خود با تبلیغات تجاری، بازاریابی و یا ادارات مختلف، خود مختاری بیشتری به دست آوردند. دنیای روابط عمومی ممکن است،

برای اغلب افراد مبهم بنظر برسد و برای تعداد زیادی از مردم حکم فعالیت داشته باشد در صورتی که روابط عمومی با نظام های دیگر در ارتباط است و می تواند برای هر یک از بخش های یک سازمان جامعه تأثیر بگذارد،گر چه سازمان ها، بدون روابط عمومی نیز می توانند امور خودرا بگذرانند، کسیکه از روابط عمومی بطور مؤثر و مفیدی استفاده می‌کند، تمامی عناصر یک حرفه بویژه عملکردها را تکمیل می‌کند.

از جمله انها مهم ترین اثر آن چگونگی ارتباط مؤثر در جامعه خواهد بود از آنجایی که آمادگی در هر معقوله یک اصل ضروری است، روابط عمومی ها به خوبی می توانند دراین اصل مهم بویژه زمان «مدیریت بحران» نقش مهمی را ایفا کنند در حقیقت نقش چند وجهی و پر نفوذ روابط عمومی در فرایند توسعه، امروز شناخته شده است.

مقوله روابط عمومی بعنوان حرفه، دانش و هنر با کارکردهایی چون اطلاع رسانی مبتنی بر اطلاع یابی، نظرسنجی، مشاوره، سخنگویی، مدیریت و جایگاهی به مثابه منبع اطلاعات، مرجع مراجعات و وضع برقراری ارتباطات و مناسبات انسانی در سازمان تعریف و شناخته خواهد شد.

روابط عمومی، اصالتاً مبتنی بر ۲ مقوله اطلاع رسانی و متقاعد سازی است. بطور کلی این مقوله و مجموعه ارتباطی تأثیرگذار محسوب می شود، لذا ضرورتاً باید آن رابه خوبی شناخت و نحوه استفاده کاربرد ازآن را فراگرفت. هم اینک، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی دولت در راستای ضرورت انجام این مهم، یعنی آموزش و باز آموزی فنون روابط عمومی را فراهم نموده است.

امروز که روزگار پر تحول و پیچیده و نوگرایی است، برای اثبات کارایی روابط عمومی ها، باید مجموعه سازمان متبوعه خودرا با کارهای مناسب و جدید کامیاب کنند. چون دست اندرکاران روابط عمومی بر خلاف پزشکان، حقوقدانان و حسابداران و سایر متخصصان اغلب در تعریف موضوع کار خود مشکل دارند و این مشکل از آنجا ناشی می شود

که کار این گروه صورت های گوناگونی بخود می گیرند و زمینه های مختلفی را شامل می شود لذا ضرورت دارد دولت و مجلس در به کارگیری روابط عمومی به دلایل گفته شده وظیفه مدونی را تدوین کنند تا روابط عمومی ها از حالت تشریفات به جنبه های تأثیرگذار خود هدایت و ملزم شوند.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی | همه چیز درباره روز ارتباطات و روابط عمومی

۱۱- روابط عمومی و مدیریت تغییر۲ بروز تغییر واقعیتی است که روابط عمومی‌ها با آن روبرو هستند. توجه به «مدیریت تغییر» موجب شده تا روابط‌ عمومی‌ها امروزه موقعیت بهتری نسبت به گذشته در سازمان‌ها داشته باشند.

مدیریت تغییر «Change Management» از سرعت بخشیدن به نحوه انجام کارها سخن نمی گوید، بلکه هدف، تغییر نگرش در نحوه انجام کارهاست. پیوسته از سوی محیط‌های برون سازمانی و درون سازمانی، شوکهایی بر روابط‌ عمومی‌ها وارد می شود که اغلب ناشی از رشد فناوری‌ها یا عملکرد خود سازمانهاست.

از این رو روابط‌ عمومی‌ها در جریان و مسیر رودخانه‌ای قرار گرفتند که آن ها رابه سمت دریایی بزرگ می‌کشاند.اگر خودرا با جریان آب رودخانه همسو کردند و توانستند تغییر را در سازمان ایجاد کنند، موفقند وگرنه خلاف جریان آب شنا کردن بی‌فایده است.

حال این تغییر را از کجا شروع کنیم؟ اگر به روشهای اجرایی خود در امور جاری روابط‌ عمومی به دیده تردید بنگریم که «آیا این کاملترین و بهترین روش است که بکار برده‌ام یا راه‌های بهتری هم وجوددارد؟» این «تردید»، نقطه شروع در مدیریت تغییر در روابط‌ عمومی‌هاست.

شاید به کارگیری فناوری در امور جاری روابط‌ عمومی را بتوان شروع مناسبی برای مدیریت تغییر دانست. اما برای به وجود آوردن این تغییر باید فرایندی طی کرد. فرایند تغییر در روابط‌ عمومی‌ها از جایی آغاز و طی برنامه‌ای منظم و منسجم، در جایی پایان می‌پذیرد، یعنی کاملاً سیستمی و منطبق بر فرآیند است.

این همان شرط رسیدن به یک روابط‌ عمومی ایده‌آل و مطلوب است. وقتی تفکر تغییر برای روابط‌ عمومی یک سازمان پدید آمد شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی پیامها خواهیم بود. «کورت لوین» همان نام آشنایی که اصطلاح «دروازه‌بان خبری» رابه واژگان ارتباطات و رسانه افزوده است، برای ایجاد تغییر سه مرحله را درنظر میگیرد:

خروج از انجماد تغییر انجماد مجدد و بازگشت به ثبات و پایداری» همچنین نظریه پردازان مدیریت تغییر، مراحلی را برای ایجاد تغییر ذکر کرده‌اند که بدین شرح است: تدوین راهبرد و طرح شروع طی زمانبندی آزمایش و محاسبه تعمیم این‌که چه چیز را میخواهیم تغییر دهیم؟ هدف ما از این تغییر چیست؟ با این تغییر به کجا میخواهیم برسیم؟

چگونه تغییر ایجاد می شود؟ چه کسانی حمایت و چه کسانی مشارکت میکنند؟ ما باید چه کنیم و به چه امکانات و بودجه‌ای نیازمندیم؟ همه ی سؤالهایی است که هر روابط‌ عمومی باید در آغاز کار پاسخ انها را داشته باشد.

مدیریت تغییر، تغییر در تفکر و دیدگاه‌هاست. هر تغییر را میتوان مترادف با فرصتی برای رشد و پیشرفت دانست، اما این تغییرات برای کارکنان در نگاه اول یک تهدید به شمار می رود. عمدتاً کارمندان تغییر رابا ترس می‌پذیرند، اما لازمه مدیریت مناسب این تغییرات، هماهنگ کردن نیروی انسانی دریک جهت و رمز دستیابی به این هماهنگی شفافیت در ارتباطات است.

از سوی دیگر در روابط‌ عمومی‌ها، تغییر در «محتوا» بسیار حائز اهمیت است. بکارگیری شیوه‌های جدید در ارایه محتوای پیام، از مواردی است که براساس نوع مخاطب و گوناگونی نوع رسانه‌ ها صورت می پذیرد. لازم است دراین فرایند ارزش افزوده‌ای برای روابط عمومی ایجاد شود.

بعنوان مثال، با بکارگیری خصلت فرامتنی یا hyper content در اینترنت و استفاده از «لینکها» امکان ارایه اطلاعات اضافه و تکمیلی به کاربر در سایت فراهم می شود.این اطلاعات می تواند به صورت متن، تصویر، صوت و یا قطعه‌ای از فیلم باشد.

در تفکر مدیریت نوین مطرح شده است که هیچوقت نباید متوقف شد، مرتب باید به جلو رفت و هیچ‌گاه نباید از شرایط خود راضی باشیم، رقبایمان از ما سبقت می گیرند، پس همواره باید در حرکت بودو بطور مستمر در اندیشه التیام و نوآوری باشیم. کلام آخر این‌که، روابط‌ عمومی بخش مهمی از یک سازمان است که وظایفی هم چون اطلاع‌ رسانی، اطلاع‌یابی، پاسخگویی، شناخت «افکار عمومی»، شناخت و تجزیه و تحلیل «نقاط قوت و ضعفها و فرصتها و محدودیتها» را بر عهده داشته ودر پی آن است تا با پیش گیری از محدودیتها، بهترین استفاده را از فرصتها برای تحقق اهداف سازمان ببرد.

با محقق شدن مدیریت تغییر، روابط‌ عمومی از مدیریت اجرایی خارج شده ودر جایگاه مدیریت استراتژیک قرار می گیرد.روابط‌ عمومی‌ های تغییر یافته، حتی مدیریت ریسک را هم میتوانند بطور جدی مورد توجه قرار دهند. آن گونه است که یک روابط‌ عمومی از حالت ایستا می تواند به یک روابط‌ عمومی پویا تبدیل شود.