روابط عمومی نوین ایران

آیا با مهارت ارائه مطلب و مهارت سخنرانی آشنایی دارید؟

همه‌ی ما به نوعی اضطراب ارائه یا Presentation Anxiety را تجربه می‌کنیم. تنها تفاوتی که بین ما وجود دارد، میزان اضطراب و آستانه آن است. کسی که اضطراب ارائه‌ی بالایی دارد، احتمالاً هنگام تعریف یک خاطره در جمع فامیل و بستگان هم این اضطراب را تجربه می‌کند.

مهارت ارائه مطلب و مهارت سخنرانی

 

مهارت ارائه مطلب و مهارت سخنرانی از جمله مهارتهای مهمی هستند که می‌توانند نقش قابل توجهی در موفقیت شغلی و موفقیت تحصیلی ما داشته باشند.

اگر چه گاهی اوقات عنوان این دو مهارت به جای یکدیگر به کار برده می‌شود، ما در روابط عمومی نوین ایران مهارت ارائه مطلب را بحثی بزرگتر و گسترده‌تر می‌دانیم که مهارت سخنرانی یکی از زیرمجموعه‌های آن است.

 

موارد زیر، مثال‌هایی از کاربرد مهارت ارائه در زندگی حرفه‌ای و آموزشی ما هستند:

 

سخنرانی در جلسه شرکت در دفاع یا نقد یک طرح جدید

تنظیم یک پروپوزال و صحبت در مورد آن در یک جلسه با مشتری

جلسه معرفی محصول برای مشتریان

سخنرانی آموزشی برای مخاطبان

دفاع از پایان نامه در دانشگاه

ارائه یک پروژه دانشجویی در محیط دانشگاه

تهیه و تنظیم یک مجموعه اسلاید برای معرفی یک نظریه یا ابزار

معرفی طرح یک کسب و کار برای سرمایه گذاران و در راستای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید

 

 

گام اول: اضطراب ارائه

 

همه‌ی ما به نوعی اضطراب ارائه یا Presentation Anxiety را تجربه می‌کنیم. تنها تفاوتی که بین ما وجود دارد، میزان اضطراب و آستانه آن است. کسی که اضطراب ارائه‌ی بالایی دارد، احتمالاً هنگام تعریف یک خاطره در جمع فامیل و بستگان هم این اضطراب را تجربه می‌کند.

اما فرد دیگری که اضطراب ارائه در او بسیار ضعیف و کمرنگ است، احتمالاً در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت یا شاید در جلسه یا یک وزیر یا مقام بلند مرتبه سازمانی، آن اضطراب را تجربه کند.

 

طبیعتاً در این زمینه، تلاش‌های زیر می‌توانند کمک کننده باشند: