روابط عمومی نوین ایران

شما هنگام ارائه مطلب و سخنرانی، اضطراب را تجربه می نمایید؟

آشنایی با بحث مدیریت استرس و شناخت و درک استرس و اضطراب به عنوان یک پاسخ طبیعی بدن و نه یک نقطه ضعف یا مشکل. تلاش برای بهبود مهارت ارائه که باعث می‌شود تسلط ما بر فضای ارائه بیشتر شود و احساس بهتری نسبت به ارائه‌ی مطالب برای دیگران داشته باشیم. چیزی که آن را نمی‌شناسیم، احتمالاً ترسناک‌تر و نگران‌کننده‌تر است.

 

آموزش مهارت های ارائه مطالب در سخنرانی ها

 

در قسمت قبل در باره آموزش مهارت های ارائه مطالب در هنگام سخنرانی در مورد اضطراب ارائه صحبت نمودیم. طبیعتاً در این زمینه، تلاش‌های زیر می‌توانند کمک کننده باشند:

معمولا اشخاصی که با اضطراب سخنرانی مواجه بوده اند علائم زیر را گزارش می نمایند:

پیچش معده، عرق کردن کف دست و خالی شدن ذهن از کلمات را احتمالا در هنگام سخنرانی تجربه کرده‌اید. وقتی معرفی شدید و اتاق ساکت شد، چطور به نظر خواهید آمد؟‌ آیا محکوم به حمله عصبی یا حتی فلج شدن در حین ارائه هستید یا می‌توانید بر اضطراب‌ خود غلبه کنید و با یک سخنرانی عالی، مخاطبان را شگفت‌زده کنید؟ یا حداقل رضایت‌شان را فراهم کنید؟

در نوشتار های قبلی گام هایی جهت کمک به شما در زمینه کاهش اضطراب ارائه شد.

 

  • آشنایی با بحث مدیریت استرس و شناخت و درک استرس و اضطراب به عنوان یک پاسخ طبیعی بدن و نه یک نقطه ضعف یا مشکل.

 

  • تلاش برای بهبود مهارت ارائه، که باعث می‌شود تسلط ما بر فضای ارائه بیشتر شود و احساس بهتری نسبت به ارائه‌ی مطالب برای دیگران داشته باشیم. چیزی که آن را نمی‌شناسیم، احتمالاً ترسناک‌تر و نگران‌کننده‌تر است.

 

  • بهبود مهارت تسلط کلامی برای اینکه ذهن ما در زمان سخنرانی و ارائه مطلب آزادتر باشد.

 

  • همچنین در مواردی که ارائه به صورت مکتوب یا غیرحضوری انجام می‌شود، مطمئن باشیم که توانسته‌ایم پیام خود را به شفاف‌ترین شکل ممکن منتقل کنیم.

 

  • تلاش برای افزایش عزت نفس : بخش قابل توجهی از اضطراب‌ها و دشواری‌های ما در ارائه می‌تواند ناشی از پایین بودن عزت نفس باشد.

 

نشانه های عزت نفس پایین

به عبارت دیگر، احتمال دارد عزت نفس پایین، همه جا همراه من باشد و جایی خود را به شکل عصبی شدن، جای دیگر فرو خوردن حرف‌ها، جای دیگر کاهش اعتماد به نفس و جای دیگر به صورت ترس از حضور در جمع خود را نشان دهد.

از آنجا که مورد آخر شدیدتر و ملموس‌تر است، احتمالاً بیش از سایر موارد به چشم خواهد آمد.