روابط عمومی نوین ایران

کار اصلی روابط عمومی پیشگیری است، نه درمان

ارتباطات بحران، که یک فرآیند پیچیده و بلند مدت ارتباطی میان تمام افراد درگیر در بحران است و کارایی خود را در هنگام بحران نشان می‌دهد و آموزش رسانه‌ای، مقولاتی هستند که امروزه به بحث‌های بسیاری در خصوص اینکه چه کسی باید در مواقع بحران سخنگوی سازمان باشد پرداخته‌اند.

 

 

سخنگوی مدیریت بحران کیست؟

 

مدیریت بحران و سخنگوی این مدیریت کیست؟ روابط عمومی ارتباط مستقیم با افکار عمومی دارد و در واقع نقش  اساسی روابط عمومی ایجاد، حفظ و تداوم تفاهم با افکار عمومی است. برای نزدیک شدن به این هدف روابط عمومی نقش پاسخگویی به سوالات و ابهامات حاصل شده از سوی افکار عمومی را دارد و در راستای روشنگری افکار عمومی تلاش می کند.

ارتباطات بحران، که یک فرآیند پیچیده و بلند مدت ارتباطی میان تمام افراد درگیر در بحران است و کارایی خود را در هنگام بحران نشان می‌دهد و آموزش رسانه‌ای، مقولاتی هستند که امروزه به بحث‌های بسیاری در خصوص اینکه چه کسی باید در مواقع بحران سخنگوی سازمان باشد پرداخته‌اند. چرا که در برخی موارد وقوع بحران، ناهماهنگی میان سخنگویان به تحریف و یا تناقض گویی‌هایی منجر شده که با برجسته سازی آن ها، زمینه بروز شایعه فراهم آمده است. آرمیستید و پینسدورف معتقدند که برای احتراز از ناهماهنگی میان سخنگویان، بهتر است تعداد سخنگویان را کاهش دهیم و در کل، بهتر است در بحران‌ها یک نفر سخنگو باشد.

همچنانکه می‏دانید رخ دادن جریانات و یا اتفاقات خاص  چه به صورت طبیعی (سیل ، زلزله ، کم آبی، …) و چه به صورت محاسبات غلط در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، همراه با نبودن اطلاعات کافی در دسترس،‌ شکل گرفتن شایعات را با خود به همراه دارد.

همین شایعات و اطلاعات ضد و نقیض موجی از بحران را در جامعه ایجاد می نماید که در بیشتر مواقع پس از رخ دادن این مطالب روابط عمومی ها مسئولیت پیدا می کنند که از ارتباط خود با افکار عمومی برای تغییر افکار آنان بهره گیرند. آنهم در صورتی است که آن سازمان از پرسنل روابط عمومی با دانش و آگاهی کافی و با درایت  برخوردار باشد.

 

رویدادهای غیرمترقبه

 

به طور کلی رویدادهای غیرمترقبه را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

الف – رویدادهایی که بیشتر عوامل اجتماعی سبب ایجاد آن می‏ شود، چون جنگ، تصادف و…

ب – رویدادهای طبیعی که حاصل موقعیت طبیعی هستند، چون زلزله، سیل، خشکسالی، فوران آتشفشان و…

باید یادآور شد که کار اصلی روابط عمومی پیشگیری است، نه درمان. روابط عمومی برای تعیین تکلیف وظایف و تنظیم درست و به روابط عمومی مدیریت امور ستاد بحران موقع آنچه باید انجام شود می‏ تواند سه مرحله را برای مدیریت بحران مشخص کند:

 

الف – مرحله قبل از بحران

ب – مرحله حین بحران

ج – مرحله بعد از بحران

 

بعضی بی توجهی به مسائل پیش آمده را در دستور کار خود قرار می دهند انگار نه انگار که اتفاقی افتاده یا مسئله ای که نیاز به روشنگری و پاسخگویی دارد  و اگر سخنی از بروز یا شکل گیری بحرانی به میان آید منکر آن می شوند و حاضر نیستند تا در کارنامه مدیریتی خود شروع یا شکل گیری بحرانی را به ثبت برسانند.

گاهی مسائل پیش آمده را دست کم میگیریم و از انتشار آن از مجاری رسمی  جلوگیری می کنیم غافل از آنکه  همان خبر یا مطلب در برخی جراید یا پایگاههای اجتماعی  به صورت جدی مطرح، دنبال و تبدیل به مطالبات اجتماعی می شود و پس از چندی فشار افکار عمومی اجبار پاسخگویی را برای مسئولین مربوطه به همراه می آورد.

 

برخی کوچکترین مطلب بوجود آمده را که با یکسری از توانمندی ها ی مدیران روابط عمومی و  تکنیکهای این حوزه می توان به حل و فصل آنها پرداخت تبدیل به موجی از بحران می سازند به گونه ای که باعث بهم ریختگی افکار عمومی و گاه ایجاد و اشاعه رفتارهای نادرست  در بین مردم می شوند.گاهی اظهار نظر پیرامون مطلبی که چندان ارتباطی با ما ندارد و یا به خوبی از چگونگی و ابعاد آن مطلع نیستیم باعث می شود ندانسته بحرانی را آغاز یا به مسئله ای دامن بزنیم.