شاعر خوزستانی ، شاعر برگزیده جشنواره ملی شعر صلح شد

شاعر خوزستانی به عنوان شاعر برگزیده اولین جشنواره ملی شعر صلح معرفی گردید.

شاعر خوزستانی به عنوان شاعر برگزیده اولین جشنواره ملی شعر صلح معرفی گردید.

جشنواره ملی شعر صلح با عنوان روز سپید جهان به مناسبت روز جهانی صلح و همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار گردید

بر اساس رای هیات داوران جشنواره ملی شعر صلح نسرین راثی شاعر و ترانه سرای خوزستانی به عنوان شاعر برگزیده اولین جشنواره ملی شعر صلح معرفی گردید.

اولین جشنواره ملی شعر صلح توسط مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

 

نسرین راثی

 

در ادامه شعر صلح از نسرین راثی را با هم می خوانیم:

هیچ

حرفِ تازه ای نیست

جز شنبه ای شلوغ

رو به هفته ای خاکستری

و اخباری همیشه مثبت

به دهانم رجوع می کنم

به صدایم درلباسهایم

که فرقی برای خاموشی

نمی گذارند

دهان بازاست

باتلخ، تبی تند

وهزاران حرف بی چرخ عبور

ازتوچه پنهان

وقتی برتنِ خیابان

مشت می زنم

درروزابری خورشید می گرید

ومرا افلیجانه باآستینهایِ خالی

دوست تر می دارد

خانه را به سینه می چسبانم

شکم را به بغل

نوزادی درمن گرسنه است

درژانرگریه

نه؟!

هنوز حرف تازه ای نیست

شاید فردامبارک روزی باشد

زمین ماراببلعد

وکودکی نابالغ

ازسنگهای برجسته ی مزارمان

میزی بسازد

تا پرچم صلح را رنگِ جهانی بزند.