دومین دوره‌ی مسابقه‌ی طراحی اطلاع‌نگاشت (اینفوگرافیک) آغاز شد

دومین دوره‌ی مسابقه‌ی طراحی اطلاع‌نگاشت در روز ۸ مهر ۱۳۹۷ آغاز شد. موضوع این دوره‌ی مسابقه، «ویژگی‌های مسکن» است.

دومین دوره‌ی مسابقه‌ی طراحی اطلاع‌نگاشت در روز ۸ مهر ۱۳۹۷ آغاز شد. موضوع این دوره‌ی مسابقه، «ویژگی‌های مسکن» است.

آمارهای قابل استفاده در این دوره‌ی مسابقه عبارت‌اند از:

نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، قابل دست‌یابی از نشانی زیر:
https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=2209

 

آمارهای موجود در بخش «ساختمان و مسکن» در وب‌گاه مرکز آمار ایران، به نشانی زیر:
https://www.amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری

 

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا روز ۲۱ آبان ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات مندرج در وب‌گاه مسابقه و به‌شیوه‌ی گفته‌شده، به نشانی igc@srtc.ac.ir بفرستند. بدیهی است آثاری که بدون رعایت ضوابط مقرر فرستاده شوند، در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

به شرکت‌کنندگان در مسابقه اکیداً توصیه می‌شود که بیانیه‌ی هیئت داوران نخستین دوره‌ی مسابقه را با دقت مطالعه کنند و به کار بندند.

نتیجه‌ی مسابقه در روز ۲۱ آذر ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد.

تذکّر ۱: مهلت ارسال آثار به‌هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد.

تذکّر ۲: همه‌ی آثار دریافتی، اعلام وصول می‌شوند.