روابط عمومی پل ارتباطی سازمان با افکار و تمایلات مخاطبان جامعه است

روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی مسوولین با مردم سعی در امر اطلاع رسانی شفاف و صحیح دارد به گونه ای که انتظارات طرف مقابل را برآورده كند.

امروزه نقش روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی، بسیار پیچیده است، یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آنها را در رسیدن به اهداف یاری می دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و موسساتی است که با آن سروکار دارند و همچنین افکار عمومی جامعه ای که در آن به فعالیت مشغولند.
هر اندازه این ارتباط به طور مفیدی مستقر و به شکل موثری گسترش یافته باشد، به همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق خواهد بود، اکنون به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده که افراد و موسسات برای رسیدن هرچه بهتر و راحت تر به مقاصد خود نیازمند برقراری ارتباط، حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم است، از همین روست که برقراری ارتباط موثر با اشکال مختلف و در یک کلمه “ارتباطات” یکی از مفاهیمی است که امروزه از گروه های کوچک تا سازمان های بزرگ از اهمیت به سزایی برخوردار است و حیات سازمانی بستگی زیادی به آن دارد.
هیچ سازمانی بدون روابط عمومی غنی و قوی به اهداف خود نمی رسد
روابط عمومی مدیریت ارتباط مخاطب و سازمان است؛ ارتباطی پاک، پایدار و دو سویه؛ در واقع مسوولیت روابط عمومی یک سازمان انجام فعالیت ارادی، هوشمند، مستمر و عاشقانه با هدف تاثیر گذاری بر مخاطب، اطلاع یابی، اطلاع رسانی، دریافت و تحلیل بازخواهی، تسهیل و تسریع و ارتقای کمی و کیفی فرایند تصمیم گیری در سازمان است.هیچ سازمانی بدون روابط عمومی غنی و قوی به اهداف خود نمی رسد و باید نقش روابط عمومی در سازمان تثبیت شود و استراتژی اطلاع رسانی و بودجه تدوین گردد، عنوان کرد: اصول برای پیشبرد اهداف، بیان واقعیت، گوش دادن به مخاطب، عمل کردن مدیریت برای فردا و اخلاق است.
روابط عمومی پل ارتباطی یک سازمان با افکار، نگرش ها و تمایلات و سلائق مخاطبان خاص و عام یک جامعه است، تصریح کرد: بازخورد اقدامات سازمان به مدیران و مسوولان و از طرفی اقناع و ترغیب مخاطبان به منظور مشارکت همه جانبه و ایجاد سرمایه اجتماعی، ایجاد انگیزه و پیوند مدیران با مخاطبان است.
هدف نهایی روابط عمومی آموزش و پرورش، ایجاد تعاملات دو جانبه میان افکار و فعالیت های مدیران با مخاطبان و جامعه فرهنگیان، اقناع و ترغیب، اطلاع رسانی و توسعه مشارکت و نهایتا فرهنگ سازی و غنای فرهنگ به عنوان یک نهاد فرهنگی وآموزشی، ترویج اخلاقیات و البته پرورش، آموزش و پرورش شکوفایی استعداد و خلاقیت دانش آموزان است.
ارتباط موثر روابط عمومی با اقشار مختلف جامعه
در عصر حاضر یکی از شاخص های تاثیرگذار در راهبردهای رقابتی کشورها در فضای بین المللی شاخص وضعیت و جایگاه کار و کار آفرینی است که در دستیابی دولتها و ملتها به توسعه همه جانبه نیز به عنوان یکی از ارکان کلیدی در نظر گرفته می شود.
در همین مسیر، توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه و به ویژه بهره وری نیروی کار نیازمند تجهیز نیروی انسانی با عنصر “مهارت” است.
در همین راستا مقام معظم رهبری همچون همیشه با درک شرایط کشور در ابلاغ سیاست های کلی اشتغال در سال ۱۳۹۰ به “ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور” اشاره فرمودند و در ادامه به موضوع ” آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور و توام کردن آموزش و مهارت تاکید نمودند.
بنابراین یکی از بسترهای مورد نیاز برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی مناسب برای تبیین، هدایت و فراگیر نمودن آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای، کار و کارآفرینی در جامعه است.
اجتماعی بشر، فرهنگ سازی و توسعه و اعتلای فرهنگ مهارت آموزی، کار و کارآفرینی می تواند در مسیر توسعه سرمایه های انسانی کشور بسیار موثر واقع شود.
نقش روابط عمومی سازمان فراهم نمودن بستر لازم برای ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، کار و کار آفرینی در حوزه های کاری جدید، زمینه سازی جلب نظر مسوولان دستگاه های اجرایی در زمینه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های مختلف در تدوین برنامه ها اهداف دنبال می شود و روابط عمومی اسن سازمان نقش بسیار تاثیر گذاری در این امر مهم دارد.
روابط عمومی فنی و حرفه ای باید با اقشار مختلف جامعه از جمله سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه آموزش، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانش آموزان، کودکان و خردسالان، شاغلان مراکز تولیدی و صنعتی،  شاغلان سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و در بین آحاد مردم جهت ارتقا فرهنگ مهارت آموزی ارتباط موثر و سازنده برقرار کند.
روابط عمومی ها، با اطلاع رسانی شفاف و صحیح خبر سازی می کنند
روابط عمومی به دلیل وظیفه درون سازمانی و برون سازمانی، بیش از همه در اعتلا و رشد فرهنگ و رفتار با انسان سر و کار دارد تا از زمینه ها و امکانات و ابزارهای خوبی جهت این اعتلا قدم برداشته و با مخاطب شناسی برای اقناع و نفوذ در مخاطبین دست یابد.
همچنین روابط عمومی از طریق شناخت علمی و صحیح مخاطبان به راهبردهای معین و اجرای برنامه های سازماندهی شده به اطلاع رسانی و تدوین فرهنگ صحیح فردی و اجتماعی بپردازد وبا تعمیم وسیع برای ترویج و تبلیغ یعنی جا انداختن رفتارها و الگوهای مناسب رفتاری به مقوله “فرهنگ سازی” به اجرا در آورد.
تبلیغ، ترویج، اقناع، اطلاع رسانی، آموزش، زمینه سازی، فضاسازی و… روش ها و راهبردهایی هستند که به عنوان وظایف و کارکردهای روابط عمومی در فرایند فرهنگ سازی نقش موثری دارند.
مطالعه در نقش و کارکردهای روابط عمومی می توان به امر “فرهنگ سازی” که در درون هر یک از وظایف جای دارد دست یافت، اظهار کرد: روابط عمومی از طریق سه وظیفه اصلی اطلاع یابی، اطلاع شناسی و اطلاع رسانی می تواند به فرهنگ سازی بپردازد.
روابط عمومی می تواند فرهنگ ساز باشد
اطلاع یابی به تهیه و تولید اطلاعات لازم در مورد فرهنگ می پردازد، تصریح کرد: در بخش اطلاع شناسی روابط عمومی به شناخت علمی وتجزیه و تحلیل یافته های خود در مورد فرهنگ وارزش های فرهنگی پرداخته و فرهنگ صحیح و مناسب را تنظیم کند.
اطلاع رسانی به ترویج و اشاعه فرهنگ صحیح دست می زند و آن را به جامعه انتقال می دهد، بیان کرد: اگر پنج نقش عمده شامل نقش نمایشی، نقش اظهاری، نقش مشورتی، نقش مذاکره ای و نقش تفسیری برای روابط عمومی در نظر گرفته شود با کمی دقت می توان نقش فرهنگ سازی را در درون آن پیدا کرد.

در نقش اظهاری روابط عمومی با پاسخگویی و خبرسازی می تواند به اطلاع رسانی، تبلیغ و آموزش فرهنگ درست در زمینه های مختلف بپردازد به عنوان مثال وزارت بهداشت می تواند با تهیه خبر در مورد موادغذایی آلوده، مردم را به استفاده درست از موادغذایی ترغیب کند. یا نیروی انتظامی می تواند با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی رانندگی شیوه های درست رانندگی را به مردم آموزش دهد.
روابط عمومی می تواند با تبیین و جا انداختن تاثیر و اهمیت افکارعمومی در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری مدیران ارشد، ضمانت اجرایی فرهنگ سازی را تامین کند. اینجاست که نقش روابط عمومی نه به عنوان تسهیل گر و مجری ارتباطی بلکه به عنوان سیاستگذار به اثبات می رسد.
مخاطب شناسی یکی از وظایف اصلی روابط عمومی است
روابط عمومی با استفاده از ابزارها و فعالیت های خاص حرفه ای به ایجاد سازش و تفاهم بین سازمان و گروه های مخاطب دست می یابد واز رهگذر این گونه فعالیت ها می تواند فرهنگ صحیح و پویا را تبلیغ کند، اینجاست که مخاطب شناسی به عنوان یکی از وظایف روابط عمومی اهمیت می یابد.
نقش تفسیری در این جا روابط عمومی به کار علمی تری در زمینه فرهنگ سازی دست می زند و آن تجزیه و تحلیل گروه های مخاطب و سنجش افکار عمومی و تحلیل محتوای آن ها است.لازم به ذکر است که ساختن فرهنگ و رفتار یک جامعه قبل از همه نیازمند شناخت و آگاهی از فرهنگ و رفتارهای مردم آن جامعه است، لذا شناخت فرهنگ، خرده فرهنگ ها و الگوهای رفتاری حاکم بر مردم جامعه بسیار با اهمیت است.
روابط عمومی می تواند از طرق مطالعات پیمایشی مانند نظر سنجی و پرسشگری به شناخت علمی از فرهنگ و رفتار مردم اطلاع یابد و این گامی مهم در فرهنگ سازی محسوب می شود ،روابط عمومی همچنین با استفاده از ابزارها و تکنولوژی های ارتباطی همچون تیزر و آگهی تبلیغاتی، بیلبورد، تابلوهای الکترونیکی، ساخت فیلم های کوتاه و شیوه های دیگر در ترویج فرهنگ های صحیح در هر چیزی بهره گیرد.