اعتماد به نفس در سخنرانی-چگونه ترس از سخنرانی را مدیریت کنیم؟

اعتماد به نفس در سخنرانی از موضوعاتی است که بسیاری از افراد در اولین سخنرانی هایشان معمولا از نبود آن نگران هستند.

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس در کتاب های روانشناسی تعاریف متعددی دارد. یکی از این تعاریف به صورت زیر است:

اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کاری با این باور که شما می توانید آن  کار را انجام دهید.بنابراین اعتماد به نفس دو جزءاساسی دارد و آن مهارت انجام کار + باور و ذهنیت مثبت در مورد آن مهارت است.

اعتماد به نفس در سخنرانی چیست؟

اعتماد به نفس در سخنرانی یعنی با تسلط بر محتوا بتوانیم قاطع و محکم و با احترام صحبت کنیم. البته یک جزء مهم کار، تسلطبر موضوع سخنرانی است که معمولا ترس و اضطراب سخنرانی را تا حد زیادی کم می کند. در کنار تسلط بر محتوا باید اشتیاق برای ارائه محتوا را در خود ایجاد کنید. این اشتیاق ازطرفی نشان دهنده اعتماد به نفس در سخنرانی شماست وازطرف دیگریکی ازعوامل میخکوب کردن مخاطبانتان است.

آیا می توانیم ترس خود را مدیریت کنیم وبا اعتماد به نفس سخنرانی کنیم؟

 

برخی از افراد چنان از سخنرانی ترس دارند که می پرسند:

آیا واقعا می توان ترس از سخنرانی را مدیریت کرد و با اعتماد به نفس در سخنرانی حاضر شد؟در پاسخ باید بگویم که بسیاری از سخنرانان بزرگ دنیا از جمله مهاتما گاندی در اولین سخنرانی هایشانحتی تا مرز بیهوشی رفته اند!و جالب است که ترس از سخنرانی در رتبه اول ترس ها قرار گرفته است. بنابراین لازم است در درجه اول به این فکر کنید که چگونه یک باور درست

از سخنرانی در خودم شکل دهید. باور های درست  از سخنرانی معمولا ابتدا با آگاهی در مورد آن موضوع حاصل می شود و در گام های بعدی با تمرین

دررفتارهای ما ثبت می شود.

تمرین تجسم و تقلید

یکی از تمرین های جالب و در عین حال  تاثیر گذار این است که ادای انسان های با اعتماد به نفس در سخنرانی را در آوریم!

در این تمرین سعی می کنیم محکم صحبت کنیم و نجوه راه  رفتنمان ، نگاه کردنمان و به طور کلی همه رفتار های سخنرانی کردنمان مانند افراد با اعتماد به نفس شود.علت ثمر بخشی این تمرین در این است که  ذهن ما تفاوتی بین تصور و واقعیت قائل نیست.بنابراین هر چه را تصور کنیم انگار در دنیای بیرونی تجربه کرده ایم.

کارهای عملی برای رسیدن به اعتماد به نفس در سخنرانی

 

خوب تا این جا صحبت از تئوری های اعتماد به نفس در سخنرانی بود.برای شروع سعی کنید یکی از کارهایی را انجام دهیدکه سخت و درعین حال

برای شما ترس آور باشد. بعد از انجام این کار به اعتماد به نفس خود دفت کنیداحساس قدرتمندی بیشتری می کنید. در هر مرحله سعی کنید با ترس های مشکل خود (هر چند کوچک و خنده دار از نظر دیگران) روبرو شوید. مثلا یکی از ترس های من پخش تبلیغات در سطح شهر بود که واقعا از آن می ترسیدم اما این کار را انجام دادم و حالا احساس می کنمکه بهتر می توانم از توانمندی هایم استفاده کنم و ترس های بزرگ تری را کنار بزنم.

دیگر

یکی دیگر ازکارهای عملی برای رسیدن به اعتماد به نفس بالا در سخنرانی این است که رفتار های سخنرانان با اعتماد به نفس را با دقت ببینید و تحلیل کنید. با این کار به مرور زمان شما مقلد رفتارهایشان می شوید.یکی دیگر از کارهای عملی مهم در رسیدن به اعتماد به نفس بالا در سخنرانی این است که زیاد فکری نشوید!۱برخی از افراد قبل از سخنرانیشان چنان در گیر محتوا و کامل گرایی در ارائه مطلب می شوند که این خود ماتع دیگری برای اعتماد به نفس آن ها می شود. بنابر این تا جایی که می توانید از کامل گراییدر سخنرانی های اول دوری کنید. اگر هم خیلی از شکست می ترسید به این فکرکنید که اگر شکستی در کار نباشد تجربه ای هم به دست نمی آید.

دایره آرامش

هر فردی در زندگی خود لذت هایی دارد و نسبت به توانایی هایی که عملی کرده استآرامشی را تجربه می کند. بسیاری از افراد دوست دارند که در همان دایره آرامشیکه قبلا بوده اند بمانند و این سبب می شود که چالش ها وترس های بزرگ تریرا تجربه نکنند. چالش هایی که می توانست آن ها را به  فردی موثر تر و قدرتمندتر از الانشان تبدیل کند. بنابراین هر چقدر تلاش کنیم با ترس های بزرگتری روبرو شویممی توانیم به سطح بیشتری از توانمندی هایمان برسیم و این یعنی بزرگ تر شدن دایره آرامش ما.لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که ترس ها همیشه با ما هستند اما کسی که ترس های کوجکتری دارد آرامش کمتری نیر دارد و کسی که ترس های بزرگتری دارد آرامشبیشتری ر ا تجربه میکند.

همین الان

لطفا همین الان ترس هایتان را روی کاغذ بیاورید. چه تعداد را زودتر از بقیه می توانید رها کنید. کدامیک سخت تر از بقیه هستند؟چه مقدار زمان لازمدارید تا آن ها را رها کنید؟سعی کنید تا ۲۴ ساعت آینده حداقل یکی از آن ها را کنار بزنیدو بعد از آن به خودتان تبریک بگویید. زیرا  شما توانمندتر و قدرتمندترشده اید و دایره آرامش وسیع تری نسبت به گذشته دارید.در پایان فکر می کنم دیدن ویدئوی پایین بتواند به شما در پیدا کرن یک دوست و مشاور خوب برای اعتماد به نفس بالا کمک کند.