مهارت سخنرانی در جمع

یادگیری مهارت سخنرانی در جمع نیاز به زمان و پشتکار و علاقه شخص به سخنرانی و صحبت در جمع دارد.

مهارت سخنرانی در جمع اکتسابی است و همه می توانند باآموزش سخنرانی  تبدیل به ارائه کننده قوی شوند. من ابراهیم سواری قبلا نمی توانستم در جمع های بسیار کوچک صحبت کنم چه برسد به سخنرانی های بزرگ. ولی سعی کردم با تکنیکهایی که در ادامه خواهم گفت روشی برای بهبود وضعیت سخنرانی خود پیدا کنم.

یادگیری مهارت سخنرانی در جمع نیاز به زمان و پشتکار و علاقه شخص به سخنرانی و صحبت در جمع دارد. هر چقدر شما اشتیاق به یادگیری مهارت سخنرانی در جمع داشته باشید سریعتر به نتیجه مطلوب خواهید رسید. در ادامه در رابطه با اینکه چگونه باید مهارت سخنرانی در جمع را یاد بگیریم و به چه شکل باید اجراء کنیم و نحوه عملکرد خود را ارزیابی کنیم تا روز به روز بهتر از قبل عمل کنیم.

یادگیری مهارت سخنرانی در جمع

برای یادگیری مهارت سخنرانی در جمع باید منابع مربوط به سخنرانی را جمع آوری کنیم و از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. کتابهای مربوط به سخنرانی را تهیه کرده و مطالعه کنید. روشی که جدیدا من از آن برای یادگیری سخنرانی استفاده می کنم.

وقتی کتاب سخنرانی را مطالعه می کنید، بعد از مطالعه روشهای گفته شده را تمرین کنید. چون سخنرانی مهارتی است که وقتی دانش آن را تبدیل به عمل کنیم می توانید از آن در شرایط مورد نیاز یعنی حین سخنرانی بهترین نتیجه ممکن را بگیرید و سخنرانی خود را با بقیه سخنرانها متمایز کنید.

منبع بعدی شرکت در کارگاهها و دوره های بلند مدت سخنرانی است. وقتی در دوره سخنرانی شرکت می کنید می توانید جلوی جمع آنچه را که بلدید ارائه کنید و سخنران، سخنرانی شما را نقد کند. نقد کردن سخنرانی باعث می شود که شما نکات ضعف خود را متوجه شوید و به فکر اصلاح آنها باشید.

اجراء کردن آنچه را آموخته اید

نترسید و هرآنچه مربوط به مهارت سخنرانی در جمع آموخته اید اجرا کنید. ممکن است اشتباهاتی داشته باشید ولی بازهم به کار خود ادامه دهید. همه ما وقتی می خواهیم مهارت جدیدی را یاد بگیریم دچار اشتباه و یا خجالت از انجام دادن می شویم ولی بعد از مدتی اگر ادامه بدهید و حرفه ای شدید، سخنرانی در جمع برایتان عادی می شود. پس باقدرت به جلو حرکت کنید و به خود و آنچه را که می آموزید ایمان داشته باشید.

وقتی یک تکنیک سخنرانی یاد می گیرید، قبل از هر چیز باید به تنهایی تمرین کنید یا تصویر سازیکنید و بعد از چند بار تمرین آنها در برخورد با اشخاص یا در سخنرانی خود اجراء کنید. بعد از اجرا باید خودتان را خودتان ارزیابی کنید، که در ادامه راجع به ارزیابی سخنرانی صحبت خواهم کرد.

ارزیابی کردن مهارت سخنرانی در جمع

وقتی با استفاده از منابع سخنرانی که قبل تر گفته ایم و آنها را اجراء کردید نوبت به ارزیابی می رسد. بعد از هر سخنرانی یا اجرا کردن هر مهارتی باید قلم و کاغذ به دست در جای خلوتی بنشینیم و  عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهیم.جاهایی که می توانستیم بهتر عمل کنیم ولی نکردیم را بنویسیم و بار بعدی تکرارشان نکنیم.ولی این نکته را به یاد داشته باشید که هدف از ارزیابی کردن سخنرانی افسرده شدن بخاطر جاهایی که می توانستیم بهتر عمل کنیم ولی نکردیم نیست.بلکه پیدا کردن نکات ضعف و قوت خودمان است و اشتباهاتی که رخ دادن تا اینکه بار بعدی چنین اشتباهی نکنیم، البته من درمحصول  سخنرانی  مدیریت در رابطه با تحلیل بعد ازسخنرانی مفصل صحبت کرده ام.

اصلاح و پیدا کردن منابع جدید

وقتی اشتباهاتی را که در سخنرانی انجام داده ایم را روی کاغذ می آوریم نوبت به اصلاح کار می رسد. فرض را براین می گذاریم که هر آنچه را که بلد بودید اجرا کردید و نتیجه ای که خودتان می خواستید نگرفتید.به شما تبریک می گویم شما نیاز به دانش و منابع بیشتری برای بهتر سخنرانی کردن دارید پس سعی کنید کتابهای بیشتری مطالعه کنید کارگاهها و سمینارهای بیشتری شرکت کنید تا بهتر و بهتر عمل کنید.