کارگاه توانمند سازی اعضای روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی

دومین کارگاه توانمند سازی آموزشی مسئولین و رابطین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.

کارگاه توانمندسازی آموزشی مسئولین و رابطین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم، در راستای تحقق اهداف روابط عمومی وزارت بهداشت، کارگاه آموزشی جهت توانمندسازی مسئولین و رابطین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد. این کارگاه در طی روزهای ۴ و ۵ دی ماه در سالن اجتماعات با مدرسی زینب چیت ساز پیرامون مباحث فتوشاپ و وب سایت دانشگاه برگزار شد.