کارگاه آموزشی اصول مذاکره و آداب تشریفات روابط عمومی در نیشابور برگزار شد

کارگاه آموزشی اصول مذاکره و آداب تشریفات در روابط عمومی ویژه مسئولین روابط عمومی‌ها با اهتمام شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیشابور درهتل امیران برگزارشد.

نیشابور ( پانا ) – کارگاه آموزشی اصول مذاکره و آداب تشریفات در روابط عمومی ویژه مسئولین روابط عمومی‌ها با اهتمام شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیشابور درهتل امیران برگزارشد.

مسئول کارگاه آموزشی اصول مذاکره وآداب تشریفات در روابط عمومی اظهارکرد: مدیران روابط عمومی پیش قراولان رسالت وفرهنگ هر سازمان هستند و آنچه امروز به عنوان هنر هشتم مطرح است هنر روابط عمومی وارتباطات می باشد.

عابدین حاجی نژاد گفت: تشریفات رعایت رفتارها و رسوم پذیرفته شده متناسب با شرایط زمان و مکانی که در آن هستیم می باشد و یک روابط عمومی باید این موارد را درک وپیاده نماید.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها باید دارای مهارتهای فردی از جمله فن مذاکره ، استفاده از روانشناسی رنگ و کسب اطلاعات روز ومهارتهای اجتماعی از جمله آشنایی با فرهنگ مهمان، آداب استقبال وبدرقه و آداب و نحوه پذیرایی را بدانند.

حاجی نژاد یاد آورشد: اصول مذاکره براساس ارتباط کلامی وغیر کلامی شکل می گیرد که در ارتباط غیر کلامی اصولی همچون آراستگی ظاهری، رعایت پوشش متناسب با شرایط عرف، یاد داشت برداری از سخنان مخاطب و طریق نشستن در مقابل مخاطب باید رعایت شود.

وی عنوان کرد: در ارتباط کلامی نیز اصولی همچون تُن صدا وسینوسی صحبت کردن، ساده ،سلیس وروان صحبت کردن وعدم استفاده از کلمات غیر مصطلح استفاده شود.

وی تاکیدکرد: شاه کلید ارتباط بین دونفر خوب گوش کردن می باشد نه خوب صحبت کردن و مدیران روابط عمومی باید دارای ویژگیهای تُن صدا، زبان بدن ، محتوی واطلاعات کافی باشند.

مسئول کارگاه آموزشی اصول مذاکره وآداب تشریفات در روابط عمومی تصریح کرد: باید این مهم را مدنظر قرار داد که خصایصی همچون اطلاعات کامل درحد ۴۵ درصد ، فن بیان درحد ۳۵ درصد و روانشناسی درحد ۲۰درصد را هر انسان ومدیر باید بداند تا ارتباط خوبی با دیگران برقرارکرد.