برگزاری دوره خبرنویسی ویژه مدیران روابط عمومی

برگزاری دوره خبرنویسی ویژه مدیران روابط عمومی در واحد بندرعباس

رئیس اداره توانمند سازی  و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، با اعلام این خبر گفت : « این دوره دارای شناسه و مجوز سازمان مرکزی دانشگاه بوده و با حضور مدیران روابط عمومی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان به مدت دور روز به میزبانی دانشگاه بندرعباس برگزار و عصردیروز پایان یافت.

مژگان غلامی؛ آمادگی این اداره را برای  برگزاری دوره های مرتبط با روابط عمومی اعلام کرد و افزود: پیشنهادات همکاران در حوزه روابط عمومی در راستای برگزاری دوره های آموزشی  می تواند بعد از بررسی ، به مرحله تصمیم گیری و اجرا در بیاید.

مدرس این دوره آقای احسان عربی از خبرگزاری دانشگاهی آنا بود که به آموزش مباحث خبرنویسی، ویراستاری وتنظیم خبر پرداخت .