کنترل والدین برای حضور کودکان در فضاهای مجازی

برخی والدین به خطرهای استفاده نادرست از گوشی و تبلت واقف نیستند،پدران و مادران الگوی واقعی فرزندان برای حضور در فضاهای مجازی هستند.واقعیت این است که ما در فضای مجازی مشکلی نداریم بلکه در رفتارهایمان با فرزندان، آنان را به سمت جور یا ناجور سوق می دهیم.

حضور فرزندان در فضای مجازی و استفاده از اینترنت از مهمترین دغدغه های والدین است که همواره نگرانی هایی را میان خانواده ها بوجود می آورد. ایمن ماندن کودکان در فضای مجازی را در درجه نخست در گرو مهارت و دانش کافی والدین  می باشد که نقش نظارت و تربیت صحیح کودکان برای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی در مراحل بعدی قرار دارد.استفاده از فناوری های جدید نیاز پیشرفت بشری شده اما همین فناوری بدون شناخت آسیب ها ممکن است به جای استفاده مفید موجب زیان و خسارت هایی شود.

یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار فرد ، خانواده است . فضای خانه ، نخستین و بادوام ترین عاملی است که ، در رشد شخصیت افراد تأ ثیر می گذارد .درک متقابل والدین و فرزندان و آموزش را از مهمترین روش هایی  که می توان با استفاده از آنها از تهدیدهایی که خانواده ها با آن مواجه هستند، را کاهش داد.خانواده ها باید برای زمان های بازی کودکان کنترل هایی داشته باشند اما کنترل بدین معناست که والدین، عاملانه اقدام کنند یعنی علاوه بر وضع محدودیت برای استفاده از فضای مجازی یا بازی های رایانه ای، برای دیگر ساعات فرزندان نیز برنامه ریزی داشته باشند.
معمولا خانواده ها برای فرزندانشان به بهانه مشغله های فراوان، وقت نمی گذارند هرچند ممکن است هزینه های بسیاری برای اوقات فراغت آنان صرف کنند اما باید بدانند که پرورش کودکان به عنوان ثمره زندگی در هر خانواده ای در گرو توجه به آنان است.خانواده ها از دوران کودکی فرزندان را آموزش دهند تا برای گذران فراغت، انتخاب های هوشمندانه داشته باشند مثلا هنگام خرید بازی به توانمندی هایی اشاره کنند که از بازی های پیشنهادی والدین بدست می آید و یا زمانی که می خواهند به کودک جایزه بدهند و او را تشویق کنند، بازی های آموزشی هدیه دهند.

شرایط زندگی، فشارها و آسیب های اجتماعی که خانواده فرد متحمل می شود، شرایطی که فرد در محیط مدرسه تجربه می کند همه و همه زمینه ساز بروز مشکلات است.
اگر زمانی رسانه ها محدود بود، اکنون هر آنچه که فرد بخواهد می تواند بیابد و دنبال کند و در واقع دلخواه افراد مبتنی بر نیازی است که در جامعه تعریف می شود و اگر واقعیت اجتماعی براساس آسیب ها شکل بگیرد، آنگاه در فضای مجازی مشکلات صد چندان می شود.
اگر اطلاعات و آگاهی که به افراد داده می شود، نادرست باشد، نتیجه درستی هم بدست نمی آید و ما حرف های زیادی می زنیم اما واقعیت های اجتماعی که فرزندان ما می بینند، ملاک عمل برای آنها قرار می گیرد.
مردم با واقعیت ها زندگی می کنند و متاسفانه رواج ضد ارزش هایی مثل دروغ باعث می شود تا این مساله فراگیر شود و قبح آن هم از بین برود و واقعیت این است که ما در فضای مجازی مشکلی نداریم بلکه در رفتارهایمان با فرزندان، آنان را به سمت جور یا ناجور سوق می دهیم.