آیا می دانید تبلیغات استعاری چیست؟

موثرترین و جذابترین شیوه های نوین تبلیغاتی می باشد که امروزه در تبلیغات اکثر برندهای بزرگ دنیا شاهد آن هستیم

امروزه تحقیات متعدد و جدی بر روی استعاره های تصویری در تبلیغات انجام می شود و به تجزیه و تحلیل این تمهید بیانی در آثار گرافیکی و تبلیغاتی می پردازند.تبلیغات استعاری در میان سبکهای متفاوت تبلیغاتی و طراحی هایی که هر روزه با آن روبرو هستیم ،عملکرد این شیوه به گونه ای است که یک جزء تصویر دارای شبکه ای از معناهای گوناگون است که هر کدام بالقوه می توانند در ذهن تداعی شوند. بعد از این که جزء دیگر تصویر به آن پیوند می خورد بر روی بخشی از شبکه معنایی جز اول تاکید می شود و آن را برجسته تر می کند و همزمان آن معناها به جزء اول منتقل می شود تا از این “تاثیر متقابل” به فضای مفهومی جدیدی بیننده وارد می شود که تا کنون آن را تجربه نکرده است. یکی از موثرترین و جذابترین شیوه های نوین تبلیغاتی می باشد که امروزه در تبلیغات اکثر برندهای بزرگ دنیا شاهد آن هستیم . در این شیوه تبلیغاتی دیگر خبری از اشاره مستقیم به محصول یا خدمات ارائه شده نیست

مزایای تبلیغات استعاری

  • استفاده از تصاویر ترکیبی و تصویر سازی های متنوع
  • مجبور کردن بیننده به اندکی تفکر و برانگیختن حس کنجکاوی
  • استفاده اندک از متن و توضیحات اضافی
  • قابلیت اجرای ایده های بی شمار در مقایسه با سبکهای دیگر تبلیغات و طراحی
  • جذابیت و متمرکز بودن این نوع از تبلیغات و …

به قول بعضی از دوستان که به اشتباه آن را تبلیغات مفهومی نیز می نامند راهی بسیار هوشمندانه به طراح و ایده پرداز ارائه میکند و آن نوعی معادل سازی بین دو چیز است ، برای مثال تبلیغاتمان را بر روی مسواک ، خمیر دندان و کلیه محصولات وابسته معطوف می کنیم و تلاش میکنیم نمونه هایی در این رابطه را به نمایش بگذاریم.