روابط عمومی نوین ایران

انواع متفاوت تبلیغ از نظر موضوع، تجاری و فرهنگی (۲)

در این نوشتار با انواع دیگر تبلیغات آشنا خواهید شد. تبلیغات از نظر موضوع که شامل تبلیغات سیاسی، فرهنگی، انگیزشی، تجاری. هم چنین تبلیغات از نظر منبع و تبلیغات سفید، خاکستری و سیاه را مرور می کنیم.

 

در نوشتار قبلی تعریف کلی در مورد انواع تبلیغ را ارائه نمودیم و در ادامه به انواع دیگر تبلیغات آشنا شویم.

 

ب – تبلیغ از نظر موضوع:

 

۱- تبلیغات سیاسی propaganda

 

عبارت از است نفوذ در افکار عمومی و بسیج مردم در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سیاسی که در این روش معمولا از هر وسیله ای برای اعمال نفوذ در توده های افکار عمومی استفاده می شود .

معمولا در تبلیغات انتخاباتی و مبارزات ناشی از آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد همچنین در تحکیم نظامها و مسائل حکومتی و در ابعاد داخلی و روابط بین الدولی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۲- تبلیغات تجاری یا بازرگانی ( Advertising )

 

عبارت است از بکارگیری وسایل ارتباط جمعی و سایر رسانه ها برای بدست آوردن مشتری و خریدار بیشتر و در نتیجه فروش افزون تر کالا ویا خدمات. در این نوع تبلیغات هدف اصلی تغییر نگرش مصرف کننده به سمت مصرف کالاهای جدید است که باید توسط مخاطب به عنوان مصرف کننده خریداری گردد.

علاوه بر آن در این نوع تبلیغات هدف اصلی دیگر فروش کالا و خدمات و کسب درآمد است که بحث آموزش را به دنبال دارد ولی بایستی توجه داشته باشیم که هدف تبلیغات تجاری زیاد مصرف کردن است نه درست مصرف کردن.

 

۳- تبلیغات فرهنگی

 

کلیه تبلیغاتی که در حوزه علم وفرهنگ انجام می گیرد از نوع تبلیغات فرهنگی است اعم از نشر، چاپ، موسیقی ، هنر های تجسمی، مقاله، شعر، تاتر، فیلم و سریال، پژوهش، علوم ، فناوری، توریسم و آثار تاریخی و…

 

ج – تبلیغات از نظر هدف

 

۱- تبلیغات معرفی کننده

این نوع تبلیغات بیشتر به دنبال معرفی کالاست تافروش آن مثل تبلیغات ” رزماکاران ” در تلویزیون که فقط معرفی می کند.

۲- تبلیغات انگیزشی:

این نوع تبلیغ به دنبال تاثیرگذاری آنی پیام بر روی مخاطب است تا آنها را تشویق به خرید کالا یا خدمات نماید مانند ” آگهی فروش پوشاک هاکوپیان با ۲۰ % تخفیف ” یا ” پفک اشی مشی، ترد و خوشمزه “.

 

د – تبلیغات از نظر منبع

 

۱- تبلیغات سفید

 آن نوع تبلیغ است که منبع آن مشخص است و اطلاعات آن هم کاملا درست است مثل خبر .« بهترین نوع تبلیغ است»

۲- تبلیغات خاکستری

آن نوع تبلیغات است که حتی الامکان اطلاعات آن درست است ولی منبع آن نامشخص  است مثل برخی شبنامه ها.

۳- تبلیغات سیاه : بدترین نوع تبلیغ است

 

 آن نوع تبلیغی است که نه اطلاعات آن درست است ونه منبع آن مشخص است مثل شایعه.