روابط عمومی سنتی یا دیجیتال؟

هسته‌ی اصلی روابط عمومی را یک فرآیند ارتباطی استراتژیک تشکیل می‌دهد که به ایجاد ارتباط متقابل بین یک برند و مخاطبان آن منجر می‌شود.

چالش بزرگی که مسئولان روابط عمومی برندهای مختلف اکنون با آن رو به رو هستند، بحث انتخاب بین روش‌های سنتی و دیجیتال است. اما موضوع مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد شناخت کافی از برند و سپس تصمیم‌گیری برای انتخاب روش است.

این نکته هیچ‌گاه نباید فراموش شود که بهبود روند پیشبرد اهداف روابط عمومی به کمک روش دیجیتال به معنای کم ارزش شدن روش سنتی نیست، در بسیاری از کسب و کارها هنوز هم روش‌های سنتی کاربرد بسیاری دارند.

مسئولان روابط عمومی کسب و کارهای مختلف همواره باید با شناخت کافی از برند خود و محصولات جدید یکی از روش‌های سنتی یا دیجیتالی را برای انجام مسئولیت‌های خود و کمک به رشد و توسعه برند انتخاب کنند تا بتوانند در دنیای پر از تغییر امروز موفق شوند. البته بدلیل محبوبیت فضاهای دیجیتال و با بررسی آمارهای مختلف از استفاده مخاطبان از رسانه‌های دیجیتال می‌توان انتظار داشت که استفاده از روابط عمومی دیجیتال می‌تواند تاثیر چشم‌گیرتری نسبت به روابط عمومی سنتی بر کسب و کارها داشته باشد.

در مسیر روابط عمومی دیجیتال و دست‌یابی به اهداف خود در برندسازی و روابط عمومی، اخباررسمی می‌تواند به شما کمک کند