لحن صدای شما می تواند موجب تقویت یا تضعیف برند شخصی تان شود

نحوه استفاده از صدا همانند خود صدا بسیار مهم است. لحن صدای شما، همانند کلماتی که از آن استفاده می کنید، به ویژه در مورد برندسازی شخصی، یک مشخصه کلیدی در مورد درک افراد دیگر از شما است. برقراری ارتباط با شور و شوق، بدون سر و صدا و یا با خشم به طور کامل به نحوی که مردم شما را می بینند.

مطالب زیادی در مورد یافتن “لحن” برند (روشی منحصر به فرد برای برقراری ارتباط با مشتریان)، نوشته شده و در مورد آنها صحبت شده است. البته این امر در مورد برندسازی شخصی نیز صادق است. همچنین به عنوان یک برند شخصی، باید بتوانید “صدای” خاصی برای ارتباط با افرادی که در اطراف شما هستند، هم در نوشته و هم در کلام خود، پیدا کنید.

در اینجا به زوایای مختلفی از این موضوع می پردازیم. با اینکه پیدا کردن صدای خاص، یک جزء حیاتی در برندسازی شخصی است، مورد دیگری نیز وجود دارد که به اندازه آن مهم است

باید “لحن” صدای خود را نیز تعیین کنید.

نحوه استفاده از صدا همانند خود صدا بسیار مهم است. لحن صدای شما، همانند کلماتی که از آن استفاده می کنید، به ویژه در مورد برندسازی شخصی، یک مشخصه کلیدی در مورد درک افراد دیگر از شما است. برقراری ارتباط با شور و شوق، بدون سر و صدا و یا با خشم به طور کامل به نحوی که مردم شما را می بینند، تاثیر می گذارد. داشتن یک لحن مستقل در طول زمان، به برندسازی شخصی شما کمک خواهد کرد.

ممکن است فکر کنید که این نکته کاملا واضح است. اما حقیقت این است که بسیاری از مردم به اثرات دراز مدت لحن صدای خود و نقش آن در درک دیگران از برندشان فکر نمی کنند. هنگامی که شما به طور پیوسته، مشتاق، آرام یا عصبانی هستید، اطرافیان تان همین رفتار را از شما انتظار دارند، که بر نحوه واکنش آنها تاثیر می گذارد.

لحن صدای شما مردم را جذب می کند یا سبب ترس آنها می شود. لحن صدای شما، در دراز مدت برند شما را می سازد.

شاید اصطلاح “صدای درون” را شنیده باشید که به کودکان آموزش می دهند چگونه بلندی صدای خود را تنظیم کنند. در واقع این مفهوم برای لحن صدای بزرگسالان نیز کاربرد دارد. احتمالا وقتی با یک نفر صحبت می کنید، با وقتی که برای چند نفر و یا یک اتاق پر صحبت می کنید، لحن متفاوتی دارید. همچنین ممکن است لحن صدایتان را هنگام گفتگو با دوستان، خانواده یا همکاران خود تغییر دهید. با اینکه نیاز به تغییر لحن واقعی بنظر می رسد، اما بهتر است لحن ثابتی را در طول تعاملات خود با تمام افراد پیرامون خود حفظ کنید.

به خاطر داشته باشید که لحن صدای شما هم کلامی و هم غیر کلامی است. شاید مفهوم لحن کلامی ساده باشد، اما لحن غیر کلامی نیز بخش بزرگی از برند شخصی شما را تشکیل می دهد. زبان بدن، حرکات دست، علامت های چهره، اغلب بیشتر از کلمات احساس شما را نشان می دهد و بخش بزرگی از لحن شما به شمار می رود