اطلاع رسانی تبلیغات و فرهنگ سازی محورهای اصلی کارکرد روابط عمومی

روابط عمومی ها باید از طریق ۳ محور اصلی اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی در راستای موفقیت سازمان در مدیریت ارتباط عمومی تلاش کنند

مهم ترین‌ وظیفه‌ مدیران روابط عمومی، شناخت‌ افکار و نفوذ در آن‌ است، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیت های‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آن ها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاه ها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌، راهبری سیاست های مجموعه و برنامه‌ریزی ‌دسته‌بندی‌ کرد.

تبیین چشم انداز و معرفی مسیرهای منتهی به آن از وظایف یک مدیر موفق در عرصه روابط عمومی و تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران‌ و زمینه‌سازی‌ برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌ از  دیگر کارکردهای روابط عمومی است.

اعلان‌ مواضع‌ و برنامه های مدیریت و سازمان هم از وظایف ذاتی روابط عمومی ها است.

تدوین‌ «تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌» در قالب‌ ملاقات ها و بازدیدهای‌ مدیران با شخصیت های‌ حقیقی‌ و حقوقی،‌ تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ مردم به ساختمان ها و ابنیه  هم از دیگر وظایف مدیران این حوزه است.

برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد مدیریت از طریق ایجاد ارتباط احسن‌ با مدیران و خبرنگاران رسانه ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از ظرفیت آن ها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم به ویژه سایت و پایگاه های اطلاع رسانی و تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های مدیران با رسانه ها، متناسب‌ با اولویت های‌ سازمانی‌ و افکار عمومی از برنامه های مدیری موفق در روابط عمومی است.‌

تبلیغات، هنر و فرهنگ ابزار روابط عمومی است

مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ های تخصصی‌ و عمومی، تبلیغی‌ و فضاسازی ساختمان ها، فضاها، میادین و معابر عمومی‌ در گرامیداشت‌ مناسبت های‌ ویژه‌، مدیریت‌ نمایشگاه های دائمی و مقطعی  و طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان از وظایف روابط عمومی در قوام این حوزه است.‌

تهیه‌ گزارش های‌ تحلیلی‌ ادواری‌ در مقاطع ماهانه، فصلی‌ و سالانه‌ از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مدیران ارشد و نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیت های‌ واحدها در نظر اقشار مردم‌ به ویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاه ها از یک سو و مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیران از امورات راهبردی یک مدیر با تدبیر در فضای روابط عمومی است.

طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و هم دلی‌ بین‌ واحد ها، مردم، مدیران و کارکنان‌ با یکدیگر منجر شود، از دیگر وظایف یک مدیر مقتدر و موفق در عرصه روابط عمومی است.

رویکرد محوری روابط عمومی  باید این باشد که کجا بوده است، از چه مسیری، با چه ابزاری و به کجا خواهدرفت؟

ابزار حرکت روابط عمومی رسانه، تبلیغات، هنر و فرهنگ است.

کارکرد کلی روابط عمومی در سه محور اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی است

رسانه بر دیداری، شنیداری مثل رادیو، تلویزیون، مکتوب مثل روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه، سالنامه و دیجیتال از قبیل خبرگزاری، پایگاه خبری، شبکه های اجتماعی دلالت دارد.

تبلیغات  بر ۴ محور خدمات عمومی، تصویری، دفاعی و مبتنی بر محصول تقسیم می شود.

هنر شامل سنتی، تجسمی، سینما، ابنیه، پیکرسازی، نمایش، نقاشی، موسیقی، صنایع دستی و ادبیات می شود و فرهنگ، چهار حوزه ملی، عمومی، تخصصی و سازمانی را در بر می گیرد، روابط عمومی حلقه واسطه مردم و نهاد و بال رشد مدیر و مجموعه است که نبود یا ضعفش باعث قفل زدن به درب ورودی مجموعه به معنای عدم فعالیت آن است.

خاطر نشان می کنم که بنر، فضای مجازی، فیلم، تیزر و… ابزار روابط عمومی هستند و نه تمامیت آن و در یک کلام علمی، انگیزه، دانش و برنامه سه محور فعالیت روابط عمومی قلمداد می شوند.

ذکر این نکته ضروری است که کارکرد کلی روابط عمومی به سه محور اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی  تقسیم می شود.