تحمیل اهداف رسانه ها با اعتمادسازی

خلاقیت و ابتکارات برای جلب اعتماد مخاطب و موجه جلوه دادن هر موضوع و نهایتا تغییر سبک زندگی یکی از کارکردهای رسانه است.

هدف اصلی رسانه ها جهت دهی به سبک زندگی است چراکه با تغییر جهت سبک زندگی به آسودگی هنجارهای جامعه تغییر می کنند و این موضوع توسط رسانه ها به راحتی شکل می گیرد. استفاده از شیوه های خلاقانه برای ایجاد حس خودپردازشگرانه توسط رسانه ها باعث اعتماد و پای رسانه نگه داشتن مخاطب برای تاثیر بیشتر می شود.سانه ها با تاثیر بر بصر فرد بسیاری از مسائل را عادی جلوه داده  و ناخودآگاه بر نحوه رفتار فرد، نوع پوشش و ظاهر فرد حتی بر روابط خانوادگی نیز تاثیر هدف گذاری شده را می گذارند.تاثیر بر روح روان مخاطب با ایجاد انگیزه توسط رسانه ها ممکن می شود  ارائه اطلاعات در پوشش برنامه ای جذاب که مخاطب را تحت تاثیر قرار داده بسیار راحت تر از روش های مستقیم است.

 سبک زندگی غربی را باید نقد کرد و هم باید در ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی کوشید، برسانه ملی می تواند نقش موثری در مقابله با رسانه های معاند داشته باشد تهیه برنامه هایی با الگوی دینداری در قالب سبکی جذاب  و پرمحتوا  در رسانه ملی لازم و ضروریست.

*تهیه برنامه های جذاب رسانه ملی راه مقابله با ماهواره است

مدیریت برنامه هاو خلاقیت و جذابیت این برنامه ها از برنامه های ماهواره بیشتر باشد تنها راه مقابله با اثرات مخرب ماهواره است.ماهواره فقط برفرد اثر نمی گذارد بلکه بر تمام پیکره جامعه تاثیر گذار است و برای کاهش آسیب های ایجاد شده باید رسانه های داخلی اصول مناسب رفتاری را مانند برنامه های ماهواره به آرامی و ایجاد زمینه مناسب القای هدف  تهیه و تنظیم کنند.

هیه برنامه ها با موضوعات تکراری که هیچ گونه خلاقیتی ندارد ذهن مخاطب را فراری و به سمت رسانه ای با خلاقیت بیشتر هدایت می کند  پس استفاده از ایده های جدید در صدا و سیما یک ضرورت انکار ناپذیر است.

نظرخواهی و ایده گیری از مخاطبان ماهواره برای ایجاد کار متنوع توسط رسانه ملی راهی ساده برای تغییر سبک صدا و سیما و جاذب تر شدن است.ایجاد برنامه های آموزشی و بیان تاثیرات نرم و مخفیانه ماهواره بر فرد و جامعه نیز می تواند از آسیب های ماهواره بکاهد