روابط عمومی و رسانه ها

ارتباط با رسانه ها که زیرمجموعۀ ارتباطات برون سازمانی و یکی از عمده ترین وظایف روابط عمومی هاست اکنون به عنوان سهل الوصل ترین و متداول ترین راه ارتباط با مخاطبان انتخاب می شود.

ارتباط با رسانه ها که زیرمجموعۀ ارتباطات برون سازمانی و یکی از عمده ترین وظایف روابط عمومی هاست اکنون به عنوان سهل الوصل ترین و متداول ترین راه ارتباط با مخاطبان انتخاب می شود. ما در عصر اطلاعات و فناوری اطلاع رسانی سریع زندگی می کنیم. در این میان روابط عمومی نیز بر نقش اطلاع رسانی افزوده و به عنوان سیستم اطلاع مدار در سه مرحلۀ “اطلاع یابی”،”اطلاع شناسی” و “اطلاع رسانی” از نقش تبلیغاتی خود کاسته است. بدون شک اطلاع رسانی و پاسخگویی لازم و ملزوم هم هستند و بدون توجه و اعتقاد به پاسخگویی، اطلاع رسانی کاری عبث، بیهوده و خطرناک است. بدین رو همزمان با اطلاع رسانی، بایستی همواره برای پاسخگویی مهیا بود؛ حداقل آمادگی این است که نسبت به آنچه انعکاس میدهیم، مطلع باشیم. ما با شناساندن اهداف، فعالیت ها و مأموریت های سازمان به روش های مناسب، می توانیم فرهنگی بسازیم که اطلاع رسانی را امری ضروری و مستمر بداند.
◄ارتباط با خبرنگاران
ارتباط با خبرنگاران یعنی ارتباط با رسانه ها؛ پس با درک چنین اهمیتی، برای برقرار کردن ارتباط صمیمیتر با خبرنگاران و روزنامه ها، به عنوان نمونه می توان اقدامات زیر را انجام داد:

 • خبرنگاران را با دعوتنامۀ رسمی (اداری) به مراسم فرا خوانیم.
 • سالگرد تولد مجله یا روزنامه و خبرنگار مرتبط سازمان را، طی یک کارت یا نامۀ اداری تبریک بگوییم.
 • جشن های ملی و مذهبی (عید نوروز و…) را به روزنامه و خبرنگار مرتبط با سازمان تبریک بگوییم.
 • چنانچه از کارکنان روزنامه کسی فوت کرد، تسلیت بگوییم.
 • پس از چاپ مطلب، تلفنی یا طی نامه، تشکر و قدرانی کنیم.
 • به نمایندۀ روزنامۀ فعال در مراسم سالگرد سازمان، لوح تقدیر اهداء کنیم.
 • عکس خبرنگارانی را که در مراسم ما شرکت کرده اند، طی یک نامه به محل کارشان ارسال کنیم.
 • بیوگرافی و عکس مدیران جدید را به روزنامه ارسال کنیم.
 • بولتنهایی که چاپ می کنیم، به روزنامه ارسال شود.
 • به طور منظم، هر چند مدت یکبار (گزارش عملکرد) به روزنامه ارسال کنیم.
 • قبل از فرا رسیدن ایام خاص که مرتبط با سازمان است، با خبرنگاران تماس بگیریم و برای مصاحبۀ مدیران سازمان اعلام آمادگی کنیم.
 • اخبار را خلاصه، اما کامل ارسال کنیم.
 • اجازه بدهید مطالبی که ارسال می شود، به نام خبرنگار (چنانچه خواست) چاپ شود.

◄وابستگی متقابل روابط عمومی و رسانه
نگاهی به شرح وظایف و مسئولیت های واقعی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی داشته باشیم به این واقعیت می رسیم که بخش قابل توجهی از شرح وظایف هر کدام از این واحدها در ارتباط با یکدیگر تعریف و تبیین شده است. به عبارتی دیگر یک روابط عمومی مؤفق آن است که بتواند ارتباط مناسب و علمی و منطقی را با رسانه های جمعی برقرار کند و بخشی از وظایف و اهداف سازمانی خود را از این طریق جامۀ عمل بپوشاند. از سوی دیگر یک رسانۀ مؤفق نیز آن است که بتواند ارتباط خود را با روابط عمومی ها، سازمان ها و دستگاه ها گسترش داده و از این طریق به داده ها و اطلاعات مناسب و مورد نیاز مخاطبان رسانه اش دسترسی یابد.
امروزه روابط عمومی ها نمی توانند بدون استفاده و ارتباط اصولی با رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون و مطبوعات و.. وظایف اصلی خود را انجام دهد، چرا که ارتباط با انبوه مخاطبان و انتقال اطلاعات به آنان بدون کاربرد رسانه ها تقریباً محال جلوه می کند. در یک روابط عومی کارآمد افزون بر اینکه از نظر ساختاری، بخش مستقلی موضوع «ارتباط با رسانه ها» را دنبال می کند احترام به حرمت حرفه ای کارگزاران رسانه ها به عنوان یک اصل مدنظر بوده و ارتباط با رسانه ها براساس اعتقاد به نیاز متقابل روابط عمومی ها و رسانه ها به یکدیگر شکل می گیرد. سهولت دسترسی رسانه ها به اطلاعات بهنگام و برطرف ساختن موانع موجود در این راه و تحکیم پیوندهای کاری می تواند در این ارتباط مدنظر باشد.

درصد قابل توجهی از اطلاعات مورد استفادۀ رسانه ها امروز از منبع روابط عمومی ها تأمین می شود و خبرنگاران، گزارشگران به جای جمع آوری اطلاعات، در واقع بیشتر وقت خود را صرف پردازش اطلاعات دریافتی از منابع مختلف می کنند. همیاری روابط عمومی در عرصۀ خبرآفرینی، کمک فراوانی از جهت صرفه جویی در وقت و هزینه به رسانه ها می کند هر چند که این شیوه به طور مطلق درست و اصولی به نظر نمی رسد، اما در وضعیت مالی نسبتاً دشوار و بعضاً بحرانی نشریات، خبرسازی روابط عمومی ها می تواند به عنوان کمک خبری مؤثری قلمداد شود. همۀ این موارد را می توان در عبارت «یارانه های غیرمالی اطلاعاتی» به مطبوعات جای داد. به نظر برخی نویسندگان، گزارش های خبری روابط عمومی ها، به این دلیل یارانه به شمار می روند که دستیابی به این منبع خبری برای کاربران ارزانتر تمام می شود و در صورت عدم دسترسی به این منبع، آنان ناچارند وقت و پول بیشتری صرف کسب اخبار نمایند. شاید بتوان گفت که روابط عمومی ها، گزارشگران و خبرنگاران افتخاری و بدون مزد روزنامه ها، شبکه های خبری، خبرگزاری ها و رادیو تلویزیون هستند، به شرط آنکه خبرهای ارزشمند و غیرتبلیغی ارایه دهند.

ارتباط و پیوند بین روابط عمومی ها و وسایل ارتباط جمعی می تواند حلقۀ اتصال مسئولان کشور و اقشار مختلف مردم جامعه باشد و این کار از طریق انتظارات مردم از مسئولان و نیز دیدگاه های مسئولان صورت می گیرد. بنابراین اگر روابط عمومی و رسانه ها رابطه ای منطقی بین خود ایجاد کنند به تسهیل و توزیع جریان آزاد و اطلاعات در جامعه کمک شایانی می شود و لذا ارتباط این دو واحد ارتباطی در کشور براساس یک نیاز متقابل است. نتایج یک تحقیق نیز نشان می دهد که ۸۰ درصد روزنامه نگاران عامل دوستی و رفاقت را در دریافت سریع اطلاعات و اخبار از روابط عمومی ها مؤثر و تیین کننده دانسته اند.