جلسه هم اندیشی روابط عمومی های شهرداری کرج برگزار شد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج گفت: برای پویایی بیشتر مجموعه مدیریت شهری ساختار روابط عمومی ها در حال اصلاح است.
سید علیرضا موسوی در نشست هم اندیشی روابط عمومی های شهرداری کرج  ضمن تسلیت اربعین حسینی، اظهار کرد: اصلاح ساختار روابط عمومی مناطق و سازمان ها با هدف جلوگیری از تکرار و ایجاد خلاقیت بیشتر در حال انجام است.

نتایج مثبت تغییر ساختار روابط عمومی ها نمایان است
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج اصلاح ساختار روابط عمومی ها را یکی از اقدامات این اداره کل برشمرد و افزود: این اصلاحِ ساختار تاثیر مثبتی در ارتقای جایگاه روابط عمومی ها مجموعه مدیریت شهری داشته است.

وی گفت: به زودی حوزه روابط عمومی های مناطق و سازمان ها به دلیل تغییرات رویکردیِ انجام گرفته پویایی دو چندانی را شاهد و اتفاقات اثرگذارتری را تجربه خواهد بود.

موسوی به تغییرات انجام گرفته در اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری کرج نیز پرداخت و ادامه داد: با انجام برخی تغییرات و استفاده از نیروهای خلاق از ابتدای سال جاری تحرک بسیار خوبی در این اداره کل حاکم شده به طوری که تمامی فرآیندها سیستمی و ایرادات به حداقل ممکن رسیده است.

به گفته موسوی؛ کمیته شورای روابط عمومی های مجموعه مدیریت شهری به زودی ایجاد و با برنامه ریزی های مدون و کاربردی تر، اقدامات فرم مطلوب تری خواهند یافت.

مدیرکل اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج در پایان ضمن تاکید بر توجه روابط عمومی ها به کیفیتِ اخبار از آنان خواست گزارش عملکردها به صورت هفتگی به این اداره کل ارسال شود.