پتروشیمی جم میزبان جلسه شورای راهبردی روابط عمومی شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشور

-جلسه شورای راهبردی روابط عمومی شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشور با حضور اعضای این شورا در شرکت پتروشیمی جم برگزار گردید.
گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم  جلسه شورای راهبردی روابط عمومی شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشور با حضور مدیر عامل پتروشیمی جم و مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی و اعضای شورای راهبردی در محل سالن کنفرانس پتروشیمی جم در دفتر مرکزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارش مفصلی از ابعاد تحریم های ظالمانه آمریکا و تبیین سند OFAC توسط روابط عمومی و اموربین الملل صندوق  بازنشستگی ارائه شد و در ادامه حسین صفاری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم ضمن خوشامدگویی به مدیران حاضر در جلسه ابراز امیدواری کرد این جلسات به صورت مداوم و نتیجه بخش به صورت دوره ایی در شرکت های تابعه برگزار گردد.
محمدرضا افشار مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی در این جلسه به موضوع مهم تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران پرداخت و به نقش حساس روابط عمومی ها در شرایط کنونی اشاره داشت و گفت با برگزاری سلسله نشست های مختلف با موضوعات روز به صورت دوره ای با حضور شرکت های هلدینگ به خصوص شرکت های صاحب نام با هدف آگاه سازی قشر آسیب پذیر جامعه و گفتمان سازی به منظور جلوگیری از فرار سرمایه و فکر از ایران، تقویت ارق ملی در روح و جان مردم ، حمایت همه جانبه از قشر آسیب پذیر جامعه گام های مثبتی برداشت.
افشار در ادامه این جلسه به طرح تکریم بازنشسته ها اشاره داشت و تاکید کرد از تمام ظرفیت ها برای بهبود وضع معیشت بازنشسته ها استفاده خواهیم کرد.
سید حسین میر افضلی مدیرعامل پتروشیمی جم در این نشست با اشاره به شرایط کنونی کشور و لزوم تامل و اخذ تصمیمات هوشمندانه از تحریم ها بهره برداری های مثبت برد و تهدید را به بهترین فرصت تبدیل کرد و همچنین ایشان به اجرا و پیشرفت چشمگیر پروژه های سودآور و ارزش آفرین ABS&RUBBER  و PDH/PP پتروشیمی جم اشاره داشت و مهمترین راهبرد پتروشیمی جم را در این مسیر دشوار، توسعه خواند.
در پایان این نشست آیین نامه شورای راهبردی روابط عمومی شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشور مشتمل بر فعالیت های روابط عمومی و امور بین الملل شرکتهای تابعه و تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف رسانه  با مطالعه و تایید اکثریت آرا حاضران در جلسه به تصویب رسید.