تقدیر مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست از کارشناس روابط عمومی پست استان

تقدير مدير كل روابط عمومی شرکت ملی پست از کارشناس روابط عمومي پست استان

دکتر ترابی مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست با ارسال لوح تقدیر از زحمات بی شائبه و صادقانه کارشناس روابط عمومی پست استان یزد در راستای به ثمر رساندن اهداف سازمانی و تعامل مناسب با مجموعه تقدیر کرد.