انتصاب معاون روابط-عمومی مرکز ارتباطات شهرداری تهران

سیدمجتبی تقوی‌نژاد با حکم محمد علی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به عنوان معاون روابط عمومی این مرکز منصوب شد.
سیدمجتبی تقوی‌نژاد با حکم محمد علی کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به عنوان معاون روابط عمومی این مرکز منصوب شد. تقوی‌نژاد از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان و دانشجوی دکترای علوم سیاسی-اندیشه‌ سیاسی است. وی که دارای سوابق متعدد رسانه ای و روابط عمومی است، پیش از این در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و بیمه آرمان به عنوان مدیر روابط عمومی مشغول به فعالیت بود. تقوی نژاد همچنین مدیریت و کارشناس روابط عمومی در چند شرکت و سازمان را در سوابق خود دارد. عضویت در شورای مرکزی انجمن صنفی نشریات دانشجویی کشور، قائم مقام حزب جوانان ایران اسلامی، عضو شورای راهبردی ستاد جوانان روحانی، مدیریت امور قراردادهای یک شرکت بزرگ صنعتی و معدنی، سردبیری ماهنامه دیپلمات و تدریس در دانشگاه‌ از دیگر سوابق تقوی‌نژاد است. پیش از قبول مسئولیت از سوی سید مجتبی تقوی نژاد، آرش ظفری عهده دار مسئولیت معاونت روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران بود.