نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی حوزه پرستاری تبریز

نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی حوزه پرستاری تبریز با حضور صفری "مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز" در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.

نشست هم اندیشی رابطین روابط عمومی حوزه پرستاری تبریز با حضور مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران، این نشست که با حضور صفری “مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز” با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون هماهنگی های لازم تمامی دفاتر پرستاری مراکز درمانی با روابط عمومی مدیریت پرستاری دانشگاه و چگونگی برگزاری مراسم های هفته پرستار روز یکشنبه مورخه ۱۳/۸/۹۷ در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.