مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان:

هم اندیشی بین روابط عمومی ها پویایی و خلق ایده های نو را به همراه دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد: هم اندیشی و تبادل اطلاعات بین روابط عمومی ها پویایی و خلق ایده های نو را به همراه دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد: هم اندیشی و تبادل اطلاعات بین روابط عمومی ها پویایی و خلق ایده های نو را به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان، مجید لشکری در نشست با معاون روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی استان هرمزگان که با هدف جلب همکاری و هم افزایی و مبانی اطلاع رسانی در بحران پیرو بخشنامه ابلاغ منابع در خصوص برنامه های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی تشکیل شد، بیان کرد: میتوان با ایجاد فضای صمیمانه، اندیشه نو و بهتری را در راستای ارائه برنامه های مشترک در استان همچنین استفاده از افکار یکدیگر استفاده کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای هرمزگان ارتباط بسیار خوب و موثری با شرکت پخش فراورده های نفتی دارد که تا کنون این همکاری در بخش های مختلفی صورت پذیرفته است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان یاداور شد: عملکرد شرکت پخش فراورده های نفتی درعرضه سوخت به موقع در جایگاه و به وی‍ژه کشاورزان با توجه به فرا رسیدن فصل کشت در هرمزگان و سوخت رسانی به تمام مناطق استان قابل تقدیر است.

در این نشست نیز پیرامون مباحث مختلفی چون نحوه توزیع سوخت کشاورزان، محاسبه سوخت کشاورزان، بازه زمانی تحویل سوخت به جایگاه داران و توزیع سوخت به کشاورزان، فراهم نمودن زیر ساخت های لازم به منظور ثبت نام و بررسی مشکلات کشاورزان، بررسی تعاونی های توزیع سوخت، رسیدگی مشکلات متقاضیان، تسهیل و رفع موانع دریافت سوخت توسط جایگاه داران، تعاونی ها و کشاورزان، بازدید از تعاونی های عرضه سوخت در روستاها در راستای تامین سوخت به موقع به کشاورزان صحبت شد.