مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان

روابط عمومی های استان همدان ساماندهی و ارزیابی می شوند

به منظور تقویت حوزه روابط عمومی طرحی با عنوان ساماندهی و ارزیابی روابط عمومی در حال تدوین است.

اسدالله ربانی مهر اظهار داشت: به منظور تقویت حوزه روابط عمومی طرحی با عنوان ساماندهی و ارزیابی روابط عمومی در حال تدوین است.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از برنا، مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان بیان کرد: به دنبال تشکیل شورای اطلاع رسانی در استان همدان شاهد تقویت حوزه اطلاع رسانی هستیم.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان یادآوری کرد: سال گذشته حدود ۲۰ و امسال ۵۰ ساعت دوره آموزش ضمن خدمت برای روابط عمومی ها با محوریت سواد رسانه ای، آموزش خبرنویسی و صرفه جویی در انرژی برگزار شده است.

ربانی مهر بیان کرد: علاوه بر مرکز استان فعال کردن روابط عمومی های شهرستان ها نیز در اولویت قرار دارد و در این راستا چهار نشست مجمع روابط عمومی در شهرستان ها برگزار شد.

وی گفت: با وجود اینکه مدیر، روابط عمومی و رسانه سه ضلع اطلاع رسانی هستند اما مشکل کنونی حوزه رسانه، آشنا نبودن برخی مدیران با اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی و نداشتن سواد رسانه ای است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری همدان اظهار داشت: به منظور تقویت حوزه روابط عمومی طرحی با عنوان ساماندهی و ارزیابی روابط عمومی در حال تدوین است.