دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران برگزار شد

دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران ( روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی) با موضوع هماهنگی و تعامل پیرامون برگزاری یکپارچه پروژه های چهلمین فجر انقلاب اسلامی به مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار شد.

دومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران ( روابط عمومی های وزارت راه و شهرسازی) با موضوع هماهنگی و تعامل پیرامون برگزاری یکپارچه پروژه های چهلمین فجر انقلاب اسلامی به مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این جلسه , دستیابی به راهکارهای تجمیع پروژه های قابل افتتاح , چگونگی نشر و همچنین اتفاق نظر بر روی زمان افتتاح پروژه ها در ایام فجر به بحث و بررسی گذاشته شد.