برگزاری نشست آموزشی روابط عمومی ، جامعه و رسانه در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

دوره آموزشی روابط عمومی ، جامعه و رسانه برای اعضای شورای انسجام بخشی روابط عمومی صنعت آب و برق استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، دوره آموزشی روابط عمومی ، جامعه و رسانه برای اعضای شورای انسجام بخشی روابط عمومی صنعت آب و برق استان هرمزگان برگزار شد.

این دوره آموزشی با عنوان ” روابط عمومی ، جامعه و رسانه ” ویژه مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان با حضور دکتر میرزایی درسالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار گردید.

شایان ذکر است برگزار کننده این دوره آموزشی روابط عمومی استانداری هرمزگان بود.