مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مازندران

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مازندران با حضور مهندس موسوی مدیرمحترم مخابرات منطقه مازندران برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مازندران با حضور موسوی مدیرمحترم مخابرات منطقه مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ، در این مراسم موسوی مدیرمحترم مخابرات منطقه مازندران ، حسنعلی ایزدی را به عنوان رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مازندران معرفی و از زحمات ایوب عباسی با اهداء لوح یادبود تقدیر نمود.