برگزاری کارگاه آموزشی یادداشت خبری و گزارش خبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارگاه آموزشی یادداشت خبری و گزارش خبری کلان مناطق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

کارگاه آموزشی یادداشت خبری و گزارش خبری کلان مناطق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

اولین دوره کارگاه آموزشی “یادداشت خبری “و “گزارش خبری” کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به همت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و با حضور کارشناسان روابط عمومی کلان مناطق ۱، ۲، ۶ و ۱۰ کشور در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال جاری در تبریز در حال برگزاری است

این کارگاه با هدف توانمند سازی کارشناسان روابط عمومی در راستای اجرای برنامه عملیاتی روابط عمومی ها در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی، برگزار می شود.