سرپرست روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی تهران معرفی شد

در حکمی از سوی مدیرکل اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهران ، سرپرست جدیدی روابط عمومی و امور فرهنگی این اداره‎کل منصوب شد

در حکمی از سوی مدیرکل اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهران ، سرپرست جدید روابط‌عمومی و امور فرهنگی این ادارهکل منصوب شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران، دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران، مهدی وحیدی را به‌ عنوان سرپرست روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران معرفی کرد.

در حکم بزرگ نیا خطاب به وحیدی آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب مفید جنابعالی در حوزه روابط عمومی ، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران» منصوب می گردید.

اهتمام و تلاش شایسته درتعامل متناسب با رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها، تدوین و اجرای نظام جامع ارتباطات برون سازمان با هدف تعامل سازنده و همچنین انعکاس دقیق و صحیح فعالیت های اداره کل و مستند سازی رسانه ای از جمله انتظارات می باشد که امید است ضمن بهره گیری از سیاست های کلی اداره روابط عمومی سازمان، به نحو مطلوب محقق گردد.