مدیر جدید دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر عادل سپهر استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه را به مدت دو سال به‌عنوان مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر عادل سپهر استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه را به مدت دو سال به‌عنوان مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:
نظر به‌مراتب تعهد و تجارب جناب‌عالی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب می‌شوید. انتظار دارم با توجه به اهمیت روابط عمومی، اهتمام ویژه نسبت به انجام وظایف و مأموریت‌های این حوزه مهم و تأثیرگذار داشته باشید. امور مهمی ازجمله پاسخگویی به ارباب‌رجوع، اطلاع‌رسانی مداوم و انعکاس سریع و دقیق برنامه‌های دانشگاه، بهبود کیفی برنامه‌های رسانه‌ای و خبری، بهره‌گیری از تمام ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی، رصد و تحلیل اخبار رسانه‌ها، تعامل سازنده با کلیه رسانه‌ها و برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات هیئت‌رئیسه و شورای دانشگاه از اهم مسئولیت‌های جنابعالی به شمار می‌آید که امید است با بهره‌گیری از تجارب کلیه مدیران دانشگاه، استادان گرامی و کارکنان محترم موفق و مؤید باشید.

لازم به ذکر است دکتر عادل سپهر استادیار گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و از اردیبهشت‌ماه سال جاری با حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دبیری شورای راهبردی دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار شده است.