انتخاب مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی

دکتر "عباس تقی‌زاده" به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی بر صندلی "مهدی زین‌الدینی" تکیه زد.
دکتر “عباس تقی‌زاده” به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی بر صندلی “مهدی زین‌الدینی” تکیه زد.

به گزارش ایسنا منطقه کویر، طی حکمی از سوی استاندار کرمان دکتر «عباس تقی‌زاده» به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی منصوب شد.

برپایه این گزارش؛ «مهدی زین‌الدینی» جزی آخرین انتصابات استاندار وقت علیرضا رزم‌حسینی بود که امروز از مقام خود کنار گذاشته شد.

«عباس تقی‌زاده» مدیر روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی بوده است.