برگزاری جلسه مدیران و کارشناسان روابط عمومی و عکاسان شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشور

جلسه مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشور با حضور دکتر افشار مدیر کل روابط عمومی این سازمان برگزار گردید.

جلسه مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشور با حضور دکتر افشار مدیر کل روابط عمومی این سازمان برگزار گردید.

بنا به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل پرشین گلف، نشست هم اندیشی جهت هم افزایی، هماهنگی و وحدت رویه در امور مربوط به اخبار و تصاویر در حوزه فعالیت های خبری صندوق بازنشستگی و شرکت های تابعه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ در سالن اجتماعات این سازمان برگزار گردید.

این جلسه که با حضور خبرنگاران و عکاسان آن هلدینگ و شرکت های تابعه صورت گرفت پیشنهاد گردید جلسه های تنگاتنگ میان مدیران و کارشناسان روابط عمومی جهت همفکری و گفتگو و تعامل خبری در این سازمان بصورت مداوم برگزار گردد.