انتصاب مهندس شهرام شریفی به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مهندس شهرام شریفی را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مهندس شهرام شریفی را به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است:

با توجه به شایستگی و تجارب  جنابعالی بموجب این ابلاغ با حفظ سمت به ‌عنوان “سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه” منصوب می شوید. امیدوارم بحول و قوه الهی و تعامل برون بخشی و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، منشأ خدمات ارزنده ای در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در دانشگاه باشید. سربلندی و موفقیت شما را از درگاه حق مسئلت دارم.