مجله آیینه روابط عمومی منتشر شد

اولین شماره مجله تخصصی آیینه روابط عمومی واحد ۴۶ تهران به همت دانشجویان روابط عمومی آن واحد در ۴۶ صفحه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ، اولین شماره مجله تخصصی آیینه روابط عمومی واحد ۴۶ تهران به همت دانشجویان روابط عمومی آن واحد در ۴۶ صفحه منتشر شد.

این مجله به صورت دانشجویی و توسط دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ تهران گردآوری و در اختیار علاقمندان به حیطه روابط عمومی قرار گرفته شده است.

مجله آیینه روابط عمومی شامل ۴ بخش: ۱- زیروبم رشته روابط عمومی از دریچه دانشگاه ۲- روابط عمومی در سازمانهای دولتی ۳- روابط عمومی در سازمانهای خصوصی ۴- روابط عمومی در شرکت های استارتاپ، می باشد.

در هر بخش از این مجله سعی شده است که علاوه بر تهیه گزارش، انجام مصاحبه و آشنایی با نحوه کار روابط عمومی سازمانها، به طور تخصصی به عملکرد روابط عمومی در هر سازمان یا شرکت نیز پرداخته شود.

 

هیئت تحریریه مجله آیینه روابط عمومی متشکل است از:

  • مدیر مسئول: هادی علی اکبری
  • سردبیر: سمیرا ملایی
  • معاون سردبیر: فیروزه فتاحی
  • دبیر بخش روابط عمومی از دریچه دانشگاه: فاطمه حلوایی
  • دبیر بخش روابط عمومی سازمانهای دولتی: سیده لیلا صمدی
  • دبیر بخش روابط عمومی سازمانهای خصوصی: فاطمه میمه
  • دبیر بخش روابط عمومی شرکت های استارتاپی: فهیمه نورالله
  • دبیر بخش نویسندگان: حسن طیوری
  • دبیر بخش خبرنگاران: حسین قائم مقامی
  • دبیر بخش ویراستاری و صفحه آرایی: شقایق خلجی، زهرا میمه

 

مسئولیت هدایت و راهنمایی این دانشجویان را دکتر هادی البرزی دعوتی، دکترای مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۶ تهران برعهده داشتند.

در ضمن در این مجله مصاحبه ای با رئیس مرکز ۴۶ خانم دکتر سوسن تقی پور انجام شده است که به بررسی جایگاه و آینده شغلی رشته روابط عمومی و دانشجویان این رشته پرداخته اند.