در ارزیابی روابط عمومی های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: کسب رتبه نخست روابط عمومی اداره کل استان اصفهان

روابط عمومي هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان موفق به كسب رتبه نخست در اين حوزه گرديد.
در ارزیابی ۹ ماهه روابط عمومی های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست در این حوزه گردید.
عزت اله پوریان سرپرست حوزه روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن اهداء لوح سپاس افزود: روابط عمومی در سازمان به عنوان یکی از کنشگران اصلی ترویج و توسعه نهضت مهارت آموزی از مسیر گفتگوی ملی مهارت، رسالت خطیری را عهده دار است و این مهم جز با عشق و انگیزه و تلاش روزافزون تلاشگران عرصه روابط عمومی محقق نمی شود…