تغییرات در اداره کل حوزه ریاست، روابط‌عمومی و اموربین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آیین تکریم احترام کیانمهر و معارفه حسین گنجی در جایگاه معاون مدیرکل حوزه ریاست، روابط‌عمومی و اموربین‌الملل و معارفه علی اسدی در سمت رئیس اداره روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صبح یکشنبه ۲۵ آذر، آیین تکریم احترام کیانمهر و معارفه حسین گنجی در جایگاه معاون مدیرکل حوزه ریاست، روابط‌عمومی و اموربین‌الملل و معارفه علی اسدی در سمت رئیس اداره روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

گفتنی است احترام کیانمهر در حکمی به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد.

گفتنی است در این جلسه، هانیه گرائیلی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط‌عمومی و اموربین‌الملل و مظفر پاسدار شیرازی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز حضور داشتند.