راه اندازی آزمایشی سامانه اطلاع رسانی یکپارچه روابط عمومی دانشگاه ایران

سامانه چند رسانه ای و یکپارچه سازی اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

سامانه چند رسانه ای و یکپارچه سازی اطلاع رسانی روابط عمومی به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران ؛ در راستای تکریم ارباب رجوع، معرفی سازمان و نمایش اطلاعات مربوط به رویدادها، سمینار ها ، افتتاحیه ، کنفرانس های بین المللی و اطلاع رسانی به موقع اخبار و اطلاعیه های دانشگاه به صورت انلاین سامانه اطلاع رسانی یکپارچه روابط عمومی در ستاد مرکزی، دانشکده پزشکی و کتابخانه مرکزی به صورت آزمایشی راه اندازی گردید.