جلسه سیاستگذاری رابطین روابط عمومی دانشگاه تبریز برگزار شد

اولین جلسه سیاستگذاری رابطین روابط عمومی با حضور قائم مقام و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز برگزار شد

اولین جلسه سیاستگذاری رابطین روابط عمومی با حضور قائم مقام و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر محمدتقی اعلمی در این آیین با اشاره به نقش روابط عمومی در ارتقاء سطح  عملکرد و معرفی بهتر دانشگاه تبریز گفت: ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی از وظایف اصلی روابط عمومی است و اینک که مسئولیت و امورات محوله به دانشگاه مضاعف شده و به سمت کارآفرینی و دانشگاه های نسل سوم در حرکت ایم، می بایست با تقویت این مجموعه، توانایی و پتانسیل های دانشگاه بهتر از پیش به جامعه معرفی شود.

قائم مقام و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز، تشکیل شورای رابطین را از اقدامات مناسب این دوره از مدیریت روابط عمومی بیان کرد و افزود: جامعه باید از اقدامات و عملکرد دانشگاه با خبر بوده و این موضوع لازمه اش ارتباط تنگاتنگ بین عوامل داخلی است که باید با برنامه ریزی دقیق و اعلام شرح وظایف پیش رود.

وی تصریح کرد: باید جلسات منجر به نتیجه شوند؛ علی الخصوص فعالیت های آموزشی و پژوهشی که رسالت اصلی دانشگاه است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

محسن بابازاده مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت های متعدد و متنوع موجود در دانشگاه، گفت: پرسنل مجموعه روابط عمومی دانشگاه بدلیل تعدد فعالیت به تنهایی قادر به پوشش اخبار و انعکاس آن نبوده و همکاری رابطین می تواند در تحقق اهداف عالیه دانشگاه تاثیر گذار باشد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز افزود: در دوره جدید فعالیتی، ضمن برنامه ریزی برای بهره گیری از توانمندی همکارانی که در خارج از مدیریت روابط عمومی فعالیت دارند و علاقمند به فعالیت در این حوزه هستند، با برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی، سعی خواهیم نمود بیش از پیش با جامعه در ارتباط باشیم.

یادآور می شود: مدیریت روابط عمومی دانشگاه تبریز با تشکیل شورای سیاستگذاری رابطین روابط عمومی، در نظر دارد نسبت به ارتباط گیری و انعکاس بیشتر اخبار و رویدادهای دانشگاهی اقدام نماید.

همین گزارش حاکی است: جلسه پرسش و پاسخ همکاران روابط عمومی با رابطین از دیگر برنامه های این آیین بود