برگزاری دوره آموزشی ” مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی و رسانه” در شهرداری مشهد

محورهای این کارگاه شامل شاخصها و معیارهای روابط عمومی استراتژیک، شیوه های هوشمند سازی روابط عمومی و مدل های برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی است.

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد گفت: دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی و رسانه برای کارشناسان روابط عمومی شهرداری مشهد در دست برگزاری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا فرهادی نیا با بیان این مطلب اظهار کرد: دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی شهرداری مشهد در بوستان کوهسنگی در دست برگزاری است.
وی افزود: در این دوره آموزشی، دکتر حمید شکری خانقاه دکترای تخصصی جامعه شناسی ارتباطات فرهنگی با گرایش برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات انسانی منجر به اعتماد به عنوان سخنران به ارایه مطالب می پردازد.
مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد در خصوص محورهای این دوره آموزشی گفت: محورهای این کارگاه شامل شاخصها و معیارهای روابط عمومی استراتژیک، شیوه های هوشمند سازی روابط عمومی و مدل های برنامه ریزی راهبردی در روابط عمومی است.
فرهادی نیا بیان کرد: همچنین الگوی برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی، استراتژی سازی ارتباطی در روابط عمومی و رسانه، مدیریت ارتباطات رسانه و روابط عمومی بحران و شیوه نامه عملی تدوین برنامه کاربردی ارتباطی در روابط عمومی از دیگر محورهای این همایش به شمار می رود.
فرهادی نیا افزود: کارکنانی که تاکنون موفق به گذراندن سقف ۸۰ ساعت دوره های آموزشی در سال جاری نشده اند، می توانند از ۸ ساعت دوره آموزشی این کارگاه بهره مند شوند.
گفتنی است دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط عمومی و رسانه با مشارکت اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد و خانه روابط عمومی ایران از روز گذشته به مدت دو روز در فرهنگسرای کودک و اینده برگزار شده است.