ادغام روابط عمومی آموزش و پرورش و دفتر وزارتی

در راستای تغییر ستادی در وزارت آموزش و پرورش، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه با دفتر وزارتی ادغام شد.

در راستای تغییر ستادی در وزارت آموزش و پرورش، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه با دفتر وزارتی ادغام شد.

به گزارش روابط عمومی نوین ایران به نقل از تسنیم، امیرعلی نعمت‌اللهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در حکم جدیدی به عنوان قائم مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات در حوزه وزارتی منصوب شد.

در راستای تغییرات ساختاری در ستاد آموزش و پرورش، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی با دفتر وزارتی ادغام شد و امیرعلی نعمت‌اللهی در سمت جدید خود به عنوان قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و حوزه وزارتی جای گرفت.

پیش از این شاپورمحمدزاده به عنوان مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش فعالیت می‌کرد.