مدیر روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

روابط عمومی‌ها در صنعت پتروشیمی باید از هم حمایت کنند/متقاعدسازی اجتماعی، ماموریت مهم پتروشیمی‌هاست

جواد گلی، در سومین نشست سراسری مدیران و رؤسای روابط عمومی صنعت پتروشیمی کشور اظهار کرد: روابط عمومی‌ها اگر نتوانند با مأموریت‌های نوظهور مواجهه شوند و خود را به علم و مهارت کافی، مجهز نکنند در همان تعاریف سنتی خواهند ماند و کارآمدی و اثربخشی بایسته‌ای نخواهند داشت.
وی افزود: در این شرایط مدیران عامل و مدیران عالی صنعت نفت و پتروشیمی کشور دست امید از حوزه روابط عمومی خواهند کشید و روابط عمومی را به چند مأموریت کم اثر محدود خواهند کرد.
رئیس شورای فرهنگی هلدینگ خلیج فارس، تصریح کرد: اولین گام برای موفقیت روابط عمومی‌های این صنعت، ارتقای دانش و‌مهارت‌های تخصصی و نگاه حرفه‌ای به این شغل است. ما به این موضوع حرفه‌ای‌گری در شغل روابط عمومی، می‌گوییم.
وی با بیان اینکه «داشتن چشم انداز، سیاست کلی، خط مشی و برنامه‌های اجرایی مبتنی بر اصول فوق الذکر، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های روابط عمومی‌هاست»، یادآور شد که متأسفانه این موارد تاکنون مورد توجه مدیران روابط عمومی نبوده است.
مشاور مسئولیت اجتماعی این شرکت افزود:امیدواریم در هلدینگ خلیج فارس بتوانیم در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در ستاد هلدینگ و شرکت‌های تابعه، خود را به این بیانیه مأموریت و سند راهبردی مجهز کنیم.
گلی، مأموریت مهم دیگری که روابط عمومی‌ها با آن مواجه هستند را «متقاعد سازی اجتماعی» عنوان و اظهار کرد:روابط عمومی‌ها بایستی بتوانند مردم مناطق بومی اطراف خویش را قانع کنند و علاوه بر اطلاع رسانی صحیح به مردم همجوار صنعت، آنان را در تحقق برنامه فرهنگی اجتماعی مشارکت دهند.
وی خاطر نشان کرد: روابط عمومی‌ها می‌توانند، با هوشمند‌سازی خویش علاوه بر دروازه‌بانی پیام، نسبت به جریان‌سازی، به ویژه در اطلاع رسانی خدمات صنعت پر افتخار پتروشیمی پیشتاز باشد.