روابط عمومی جهاد دانشگاهی کردستان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی کردستان فرشید اردلان به عنوان روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان منصوب شد.

فرشید اردلان طی حکمی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی کردستان به عنوان روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان منصوب شد.

فرشید اردلان پیش از این به عنوان کارشناس فرهنگی، خبرنگار و عکاس ایسنا با جهاد دانشگاهی کردستان همکاری داشته است و با تأیید از سوی سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی، فعالیت خود را به عنوان روابط عمومی جهاد دانشگاهی ادامه خواهد داد.

او دانشجوی ارشد رشته علوم ارتباطات بوده که فعالیت رسانه ای خود را از سال ۱۳۸۸ در سطح استان کردستان آغاز کرده است.