مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب شد

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب شد

استاندار فارس با صدور حکمی، عباس باباخانی را به سمت مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این استانداری منصوب کرد.