تبلیغات بخشی از روابط عمومی است

یک مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار گفت: تبلیغات بخشی از روابط عمومی است.

رامین مشایخی در برنامه «رویش» رادیو اقتصاد افزود: خیلی از کارشناسان معتقدند که روابط عمومی و تبلیغات شانه به شانه کنار هم در زیرمجموعه بحث ترویج محصول یا برنده مطرح می شود و در برابر گروه دیگری نیز اعتقاد دارند تبلیغات زیر مجموعه روابط عمومی است یا برعکس.

وی اظهارداشت: تبلیغات طبق معمول استفاد از رسانه برای انتقال یک پیام با هدف افزایش فروش و سهم بازار در مقابل دریافت وجه صورت می گیرد اما روابط عمومی دانشی که می تواند از رسانه های مختلف به جهت برقراری ارتباط دو سویه با مخاطبان استفاده و سرمایه اجتماعی خود افزایش دهد و همینطور مشتری را آگاه تر تا در انتها مجاب شود محصول و برنده خاصی را انتخاب کند.

این مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار گفت: استفاده از رسانه یکی از شباهت های اساسی و بزرگ تبلیغات با روابط عمومی است.

وی افزود: این شباهت گاهی افراد را به اشتباه می اندازد که بجای هم از مقوله تبلیغات و روابط عمومی استفاده می کنند.

مشایخی ضمن اشاره به اینکه شرکت ها طبق معمول بی بهره از ظرفیت فوق العاده روابط عمومی هستند، اظهارداشت: متاسفانه روابط عمومی در برخی از شرکت ها و سازمان ها در حد پیام های تبریک و تسلیت، مناسبت ها و همینطور برگزاری های مراسم های خاص خلاصه می شود در صورتیکه این مقوله کاربردهای خیلی جدی تری نیز دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به تفاوت های عمده تبلیغات و روابط عمومی به رادیو اقتصاد گفت: روابط عمومی دو سویه و تبلیغات یک سویه است.

این مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار افزود: افراد در تبلیغات فقط بیان کننده و هیچ پاسخ و بازخوردی از مخاطبان خود دریافت نمی کنند اما روابط عمومی تقابلی دو طرفه است.

وی به رادیو اقتصاد اظهارداشت: هزینه تفاوت دیگر بین تبلیغات و روابط عمومی است به عبارتی تبلیغات هزینه بسیار زیادی دارد اما در روابط عمومی این چنین نیست.

مشایخی یادآورشد: اغراق و حتی رد شدن از برخی خط قرمزها در فضای انتقال پیام در تبلیغات مشاهده می شود در صورتیکه در روابط عمومی باید تمام تمرکز خود را معطوف تا انتقال پیام ها به شکل صحیح و اخلاق مدارانه در چهارچوب ارزش ها باشد.