عضو شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران

بهروز راعی به عضویت شورای سیاست‌گذاری هفته روابط عمومی ایران انتخاب شد.

برای دومین سال پیاپی، بهروز راعی به عضویت شورای سیاست‌گذاری هفته روابط عمومی ایران انتخاب شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری هفته روابط عمومی ایران، با صدور حکمی، بهروز راعی را به عضویت این شورا منصوب کرد.

سید غلامرضا کاظمی دینان در این حکم آورده است: امروزه نقشه روابط عمومی و ارتباطات در توسعه جوامع بشری غیر قابل انکار و به صورت یک پدیده مهم نمود عینی یافته است. ستاد برگزاری هفته روابط‌عمومی با درک این مهم ودر راستای رشد و تکامل فعالیت‌های روابط عمومی درکشور با استفاده از تجربیات و به کارگیری دانش اساتید، متخصصان و فعالان این حوزه درتلاش است نسبت به برگزاری هفتمین هفته روابط عمومی اقدام نماید.

کاظمی دینان با اشاره به تقویت فعالیت‌های دبیرخانه کنفرانس روابط عمومی در سراسر کشوراورده است: با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در عرصه روابط عمومی و ارتباطات به موجب این حکم به عنوان عضو شورای سیاستگذاری ستاد برگزاری هفته روابط‌عمومی در سال ۱۳۹۸ منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از توانایی فردی و به کارگیری نیروهای متخصص علاوه بر اجرای برنامه‌های این ستاد نسبت به ارتقای جایگاه روابط عمومی در کشور اقدام نمایید